Klok på stress – spiller det noen rolle?

Elisabeth Wetteland - 17. september 2020

Kan vi forstå fenomenet stress bedre? Tja…..å gjøre en innsats for å forstå det, være nysgjerrig på det, gjøre seg kjent med hva det innholder, kan ihvertfall øke sannsynligheten for at vi forstår oss selv og de rundt oss bedre. Om vi noen gang vil forstå stress fullt ut er muligens lite sannsynlig. På lik […]

PROAKTIV ELLER REAKTIV – KVA TYPE LEIAR ER DU VERKELEG?

Jan Otto Hovda - 26. august 2020

PROAKTIV ELLER REAKTIV – KVA TYPE LEIAR ER DU VERKELEG? Du har sikkert sett dei, oversiktene over motsetningspara som avgjer om du er ein god leiar, eit menneske med føresetnad for karriere og suksess, eller ikkje: Leiar eller boss? Proaktiv eller reaktiv? Positiv eller negativ? Tabellane er tydelege, lyg aldri, og dersom du finn deg […]

VI VIL FORDI VI KAN FORDI VI MÅ

Jan Otto Hovda - 19. august 2020

VI VIL FORDI VI KAN FORDI VI MÅ – KORONAKRISA OG DET NØDVENDIGE. Eit innlegg om å velje modaloperatørsekvens – med nytteverdi langt ut over koronakrisa.

KRIG OG FRED. TRE PRINSIPP FOR KONFLIKT I TEAM OG ORGANISASJONAR.

Jan Otto Hovda - 16. mai 2020

KRIG OG FRED. TRE PRINSIPP FOR KONFLIKT I TEAM OG ORGANISASJONAR. Konflikt utviklar gjerne ein eigendynamikk, temperaturen stig, og på eit tidspunkt når ein kanskje eit «point of no return» der dialog og mekling ikkje lenger er meiningsfullt. Då er konflikten blitt krig, og krig er minst like skadeleg som fred. Dersom vi ønsker å […]

UNNFANGELSER MIDT I STORMEN

Elisabeth Wetteland - 22. april 2020

Hva er det som gjør at enkelte bedrifter kommer styrket ut av kriser? Hvilke faktorer spiller inn når næringslivet, familier og enkeltindivider evner å stå robust når det stormer som verst? Bedrifter rammes stadig av utfordringer og det gjør også vi personlig. Vi er aldri garantert hvordan livet og omstendighetene velger å dukke opp. I […]

Etter korona – Tilbake eller fremover?

Jutta - 14. april 2020

Etter korona – Tilbake eller fremover? Hvordan forestiller du deg verden etter korona? Mens mediene alt for ofte fokuserer på problemer og vanskeligheter, på de begrensninger og negative følelser en krise som denne innebærer, på de farene som kan vente på oss i fremtida, velger jeg (som NLP-trener og coach) å se på krisen med […]

KORONATIV ELLER KONSTRUKTIV JOURNALISTIKK?

Elisabeth Wetteland - 25. mars 2020

Verden er i «Situasjon – Annerledes«, og vi møter et media på TV, Internett, i aviser, på radio som rapporterer om en tid som er dyster og skummel. I beste fall usikker. Positiv psykologi kan ha mye å tilby journalistikken. Jeg er ikke journalist, så forsøker å ordlegge meg deretter. Legger til at alle mennesker […]

LATTEREN SOM FORLENGER LIVET – JA-VERSJONEN

Jan Otto Hovda - 19. mars 2020

LATTEREN SOM FORLENGER LIVET Er du lei av å høyre dårlege vitsar om koronavirus? Eg og. Og likevel poppar dei opp, på FB, sjølvsagt, i standup-show – men og i mitt hovud, stadig vekk og til alle tider. Eg må kjempe for å halde dei inne, halde dei for meg sjølv og ikkje sleppe dei […]