RESILIENS: NEDERLAG, UTBRENTHET, FEIL OG KRISE SOM PENSUM

Elisabeth Wetteland - 30. oktober 2020

Det er Fredag, og jeg er gjort kjent med at det er dagen vi kan “frekke” oss litt. Jeg er i mitt provoserende hjørne og mener bare vel med det. Det er energi i å utfordre. Hoppe over gjerdet der det er høyest. Jeg nærmer meg nemlig en grense for det jeg anser som mindre […]

Livet er … Tre tesar om livsmeistring

Jan Otto Hovda - 10. oktober 2020

LIVET ER … Tre tesar om livsmeistring Livsmeistring for god psykisk helse. Noko meir enn tilstandsstyring og kontroll? I dag er det verdsdagen for psykisk helse. Kva er livet i dag? For kven? «Livet er drøm» lyder den norske tittelen på eit klassisk teaterstykke. «Drøm» tyder her kanskje draum, dagdraum, visjon, mareritt, lengt, svevn, sjølvbedrag, […]

SPRINGBRETT I LEDELSE

Elisabeth Wetteland - 8. oktober 2020

Hva som er god ledelse er et relevant tema som stadig er i søkelyset, og synet på temaet er i endring. Ledere selv får ofte støtte fra arbeidsgiver og hjelp til å utøve lederrollen. I samme inn-pust så florerer det med ulike lederprogram, ledelsesteorier, forskning på hvilken type ledelse har best effekt, bøker om ledelse, […]

Motvind som tankesett – kor dumt er det?

Jan Otto Hovda - 22. september 2020

Motvind som tankesett – kor dumt er det? Gjev vinden ville snu til eg skal heim att, sa kjerringa, ho rodde i motvind. Det er sikkert stygt å le av ulykke som råkar andre. Kanskje du som eg likevel har ledd av denne kjerringa, hennar tåpelege ønske og hennar dumme tanke? Men kva om denne […]

Klok på stress – spiller det noen rolle?

Elisabeth Wetteland - 17. september 2020

Kan vi forstå fenomenet stress bedre? Tja…..å gjøre en innsats for å forstå det, være nysgjerrig på det, gjøre seg kjent med hva det innholder, kan ihvertfall øke sannsynligheten for at vi forstår oss selv og de rundt oss bedre. Om vi noen gang vil forstå stress fullt ut er muligens lite sannsynlig. På lik […]

PROAKTIV ELLER REAKTIV – KVA TYPE LEIAR ER DU VERKELEG?

Jan Otto Hovda - 26. august 2020

PROAKTIV ELLER REAKTIV – KVA TYPE LEIAR ER DU VERKELEG? Du har sikkert sett dei, oversiktene over motsetningspara som avgjer om du er ein god leiar, eit menneske med føresetnad for karriere og suksess, eller ikkje: Leiar eller boss? Proaktiv eller reaktiv? Positiv eller negativ? Tabellane er tydelege, lyg aldri, og dersom du finn deg […]

VI VIL FORDI VI KAN FORDI VI MÅ

Jan Otto Hovda - 19. august 2020

VI VIL FORDI VI KAN FORDI VI MÅ – KORONAKRISA OG DET NØDVENDIGE. Eit innlegg om å velje modaloperatørsekvens – med nytteverdi langt ut over koronakrisa.

KRIG OG FRED. TRE PRINSIPP FOR KONFLIKT I TEAM OG ORGANISASJONAR.

Jan Otto Hovda - 16. mai 2020

KRIG OG FRED. TRE PRINSIPP FOR KONFLIKT I TEAM OG ORGANISASJONAR. Konflikt utviklar gjerne ein eigendynamikk, temperaturen stig, og på eit tidspunkt når ein kanskje eit «point of no return» der dialog og mekling ikkje lenger er meiningsfullt. Då er konflikten blitt krig, og krig er minst like skadeleg som fred. Dersom vi ønsker å […]