TANKEN OM TANKEN

Linda Elin Aase - 7. november 2017

Som mindfulnessinstruktør og helsecoach med spesialisering innenfor fagfeltet vold og traumatisk stress møter jeg stadig mennesker som opplever sterke, ukontrollerbare følelser. Noen vil kalle det for angst. Selvsnakk – vår indre stemme Uansett navn, er tema som går igjen, eget negativt selvsnakk i form av indre dialog eller tanker om du vil. Når vi nå […]

KVEN HAR SKYLD NÅR ENDRINGSPROSESSAR IKKJE LYKKAST? NLP? COACH? LIGHTNING PROCESS?

Jan Otto Hovda - 19. oktober 2017

KVEN HAR SKYLD? Er coaching feil tilnærming? Manglar ein NLP-coach nødvendig kompetanse? Forverrar mental trening / Lightning Process tilstanden til ME-pasientar? Nokre tankar om: Når løysinga blir problemet. Når den største utfordringa er å bli kvitt coachen. Når coaching ikkje verkar. Potensial I meir enn ti år no har eg vore overtydd om potensialet og […]

3 gode råd til deg som er sensibel

Jan Otto Hovda - 24. mai 2017

Kor sensibel er du? Kva kan eg seie eller gjere for å få deg til å tenne på alle pluggar, til å gå i kjellaren og føle deg liten, til å bli såra eller krenka? Eg veit ikkje korleis det er med deg. Sjøv er eg utruleg sensibel, men for at du skal lukkast med […]

Ein god latter forlengar livet – eller ler du deg ihel?

Jan Otto Hovda - 12. mars 2017

Ein blogg om latter som kraftfull ressurs Du har sikkert opplevd det, du òg? At smilet ikkje når fram til augene? At latteren kjem frå eit tomt rom med hard akustikk og har ein skarp, hul klang? At noko sit tett bak latteren og freistar å tvinge seg fram: tårer, sinne, frykt? Til dømes når […]

Å takle vanskelige mennesker – Systemisk NLP og Trump

Jan Otto Hovda - 8. februar 2017

Er det vår oppgåve å vere superhelt og redde verda? Sjølvsagt, kven skal elles gjere det? Verda er faktisk eit av dei systema du er ein del av. Ved hjelp av systemisk NLP kan òg du bli superhelt. Her er eit framlegg til korleis du kan få det til.   La oss gå ut frå, […]

Parkometer – Når gode råd er dyre, eller Godt Nytt År

Jan Otto Hovda - 1. januar 2017

«Don’t follow leaders, watch parking meters» Det var ikkje på nyttårsafta at dette mottoet slo inn hos meg, det var rett før påske for 41 år sidan. Staden var andre etasje på Haugesund gymnas. Eg hadde siste benk på vindusrekka, bøygde meg raskt fram og noterte setninga på innsida av permen i gloseboka. Etter det […]

Å tenke koffert om arv og miljø. Eller: Eplet faller ikke langt fra stammen

Jan Otto Hovda - 10. august 2016

Arv og miljø Kan du ta med koffert på epleslang? Javisst! Ja, du har sikkert sett dei, du òg. Dei første epla som ligg strødd i graset under treet. Enno har dei kvite kjernar og manglar full aroma, men ned fall dei, og nede blir dei. Dei fall ikkje langt frå stammen, og ikkje trilla […]

Oppskrift på å lage seg et godt og berekraftig problem

Jan Otto Hovda - 29. juni 2016

Har du gått tom for problem? Ikkje noko problem! Det fiksar du lett med denne oppskrifta. Dette er vel noko vi alle kan skrive under på, ikkje sant? Vi har det godt her i Norge, alt for godt. Av og til kan det snike seg inn ein mistanke om at vi ikkje er fullgode menneske. […]