Hvem vi er

ÅLREIT Institutt er et internasjonalt anerkjent coaching- og kompetansesenter. Vår visjon er å skape levende miljøer for inspirasjon, engasjement, samspill, utvikling og vekst. Vi skal være en støttende og impulsgivende partner i «Change Management» og andre endringsprosesser.

Vi tror at mennesker og organisasjoner kan lære, utvikle og forandre seg.

Vi er til for mennesker som ønsker å utvikle hele sitt personlighetssystem, og for bedrifter og organisasjoner som ønsker aktiv HR-utvikling og hjelp i endringsprosesser.

Vi har de kunnskaper, verktøy og den kompetanse som ditt GJENNOMBRUDD krever.

Vi har bred erfaring innen ledelse og coaching og har drevet med utdanning, leder- og bedriftsutvikling i mer enn 20 år i Tyskland og Norge.

Opplev ditt GJENNOMBRUDD:

Vi er godkjent som utdanningsinstitutt av Den Norske CoachForening, og vi baserer alt vårt arbeid på kvalitetskriteriene i Norsk bransjestandard for coaching.

Ålreit Institutt har i tillegg godkjenning  fra Society of NLP, American Board of NLP, Deutscher NLP Verband, og vi representerer European Coaching Association i Norge.

Vi inviterer deg til å skaffe deg innsyn i våre tjenester og vår kompetanse. Bli kjent med oss. Overbevis deg selv..