Bernt S. Bendigtsen

Bernt Sigurd Bendigtsen
Coach og trenerassistent på kursene.

Bernt har lang erfaring og variert erfaring i arbeidslivet innen regnskap og økonomi. Han har erfaring i innføring av økonomisystemer, rutine og kvalitetssystemer, omorganiseringer og outsourcing. Han har faglig utdannelse i økonomi fra California og er autorisert regnskapsfører.

Han er utdannet NLP Coach og driver sin egen coachingvirksomhet i Drammen. Han har erfaring med å stå i større livsendringer og endring av gamle mønstre og nytenkning. Bernt tenker at det alltid kommer noe godt ut av enhver situasjon. Og at vi alle innehar det vi trenger for å komme styrket ut av det. Uansett hva vi møter ligger det noe godt i det.