Linda Elin Aase

Linda Elin Aase har sosialfaglig utdanning med 2 års videre spesialisering innen fagfeltet vold og traumatisk stress og 1 års videre utdanning innen organisering og veiledning av frivillige og ufaglærte.

Hun er sertifisert mindfulness- og ICDP-instruktør, og er i tillegg utdannet DNCF- sertifisert Coach – life and business coach og registrert helsecoach.

Linda Elin Aase har over 25 års arbeidserfaring fra helse og sosialfaglig arbeid, samt prosjekt og ledererfaring på ulike nivåer i privat og offentlig sektor. Hun har jobbet med endringsarbeid, organisasjonsutvikling, teamutvikling og fagutvikling, i tillegg til metodeutvikling og implimenteringsarbeid.

Hun jobber i dag særlig med mennesker som opplever stressreaksjoner knyttet til livserfaringer fra oppvekst og barndom, livsendringer, og områder som omhandler prestasjoner, motivasjon, læring, mestring og utvikling av selvbilde.

Linda er en av initiativtakerne til tilbudet “Kom i form med 20 turer” og har også sammen med kollega utviklet opplæringprogrammet, “Kan det være omsorgssvikt”, som er retter seg mot barnehager, skoler, helsesøstre og andre som møter barn i sitt daglige virke. Hun har lang erfaring med undervisning, opplæring, foredrag og kurs.

I tillegg til å være en del av Ålreit Institutt sitt team, er hun også medeier i Bergen Stressmestringssenter.

Lindas livsfilosfi er: «Der dine talenter møter andre menneskers behov,  der er der du er ment til å være.»