Kalender

Integrativ coaching – trinn 3 av coachutdanning Bergen 2018 Bergen Sandviken / 07-09-2018
Lokasjon: Bergen Sandviken
Startdato: 07-09-2018
Sluttdato: 17-03-2019

Certified Coach/trinn 3 coachingutdanning

4 moduler a 3 dager. Deltakerbevis etter praktisk eksamen.

Vår coachingutdanning er basert på NLP som hovedmetodikk og kommunikasjonsform. Derfor er en NLP-utdanning forutsetning for opptak, i tillegg dokumentasjon av 10 timer humanitær (pro bono) coaching.
Integrativ coaching, trinn 3 legger hovedvekt på
- formidling av kunnskaper om coaching som eget fagfelt,
- formidling og forstålse av struktur og metodikk,
- formidling og trening av metoder og teknikker til life&business coaching.
Ferdighetskravene som trenes under hele utdanningen kvalifiserer til å kunne utøve profesjonell coaching av enkeltpersoner, team og grupper. Trinn 3 følger kravene i Norsk bransjestandard for coaching og avsluttes med en intern eksamen med vitnemål. Dette kvalifiserer til en uavhengig, ekstern sertifisering gjennom Den Norske CoachForening, DNCF.

Påmeldingskjema

Integrativ coaching modul 3 Bergen 2018Fra: 18-01-2019

Integrativ coaching 3.modul: Systemisk og teamcoaching; personlig profesjonalisering som coach/coachende (prosjekt-)leder.

Teori og praksis: Systemisk coaching: hva, hvor, hvorfor, hvordan. Struktur og metodikk i systemisk forandringsarbeid; frem til nye og overraskende løsninger ved systemiske konstellasjoner. Arbeid med caser og eksempler fra systemisk coachingpraksis: fra symptomkartlegging til konstruktive løsninger.
Teamcoaching: Profileringsverktøy, JTI og teamroller, teamkompass som verktøy i teamutvikling, karriere- eller teamcoaching.
Hvordan utvikle høyt presterende/selvdrevne team. Praktisk metodetrening :
Systemisk teamdiagnose, teamidentitetsprosess. Løsnings- og ressursorientert teamcoaching med NLP. Teamet som system og system i systemet, roller, regler, gruppestruktur.
Coachens rolle i teamcoaching, muligheter og fallgruver.

Refleksjon av egen coachingpraksis, coachingprofil, utfordringer.
Mer om målgruppe, markedsføring, nettverksbygging.

Oppgave: Coachingpraksis, mentoring, utvikling av egen coachprofil, "coach-the-coach".

Fra: 18-01-2019
Til: 20-01-2019

Integrativ coaching modul 4 Bergen 2018Fra: 15-03-2019

Integrativ coaching 4.modul: Systemisk og helsecoaching; personlig profesjonalisering som coach//coachende (prosjekt-)leder.

Teori og praksis: DNCF og mulighet til å kvalifisere seg som helsecoach;
Innspill fra positiv psykologi; resiliens og resilienstrening; stressmestring; metodikk for livs- og næringslivscoaching.
Hvordan utvikle og markedsføre egne foredrag/workshops?

Coachrolle, coachingprofil og eget konsept.

Fra: 15-03-2019
Til: 17-03-2019

NLP Master Practitioner Bergen høsten 2018 Bergen Sandviken / 20-09-2018
Lokasjon: Bergen Sandviken
Startdato: 20-09-2018
Sluttdato: 09-02-2019

NLP Master Practitioner/ trinn 2 Coaching

NLP Master Practitioner er trinn 2 av vår coachingutdanning. Forståelse og ledelse - fordypning og utvidelse av verktøyskrin.

NLP-utdanning, NLP Master Practitioner Bergen "Forståelse og ledelse", trinn 2 av coachingutdanning. Spesielt fokus på ledelse og coachende lederskap. Åpen for alle med NLP Practitioner fra godkjent skole, ABNLP, Society of NLP og tilsvarende.

Påmeldingskjema

NLP Master Practitioner, modul 4Fra: 24-01-2019

NLP Master Practitioner Bergen - modul 4:

Gjennombrudd Coaching med NLP
- Fordypning i meta-språk, Milton-modell og transearbeid
- Avansert arbeid med beliefs og trossystemer
- Gjennombrudd- og PAW-modellen

Fra: 24-01-2019
Til: 26-01-2019

NLP Master Practitioner, modul 5Fra: 07-02-2019

NLP Master Practitioner Bergen - modul 5:

Energi og kommunikasjon:
- energi og status: styrke, humor, mykhet
- avansert kommunikasjon: Virginia Satir, Transaksjonsanalyse
- integrering og anvendelse av NLP på masternivå i selvcoaching, ledelse, coaching
- presentasjon og evaluering av modeleringsoppgaven, sertifisering

Fra: 07-02-2019
Til: 09-02-2019

Coachende lederskap – NLP Leadership Practitioner høst 2018 Bergen Sandviken / 27-09-2018
Lokasjon: Bergen Sandviken
Startdato: 27-09-2018
Sluttdato: 19-01-2019

NLP Business & Leadership

Få tilgang til de mest kraftfulle verktøy og metoder for personlig vekst, selvledelse, prestasjonsutvikling, kommunikasjon og lederskap.

NLP Leadership Practitioner - coachende lederskap
Pris 37 000,00 kr, inkluderer studiemateriell og eksamen, lunsj
Dette er første trinn i en sertifiseringsutdanning i Business NLP & Coaching. Målgruppe: ledere og førstegangsledere, nøkkelpersonell, personalansvarlige, team- og prosjektledere, konsulenter og bedriftsrådgivere.
Verdibasert, løsnings- og ressursfokusert ledelse/relasjonsledelse
Effektive coachingverktøy, utvikling av coachende lederstil
Utvikle nye perspektiver og fleksibilitet
Utdanningen gir et stort verktøyskrin for profesjonell kommunikasjon, konflikthåndtering, teamutvikling, motivasjon, kreativitet og endringsstrategier.
I tillegg er det fokus på medarbeidersamtaler, målsetting, utvikling av HR-potensial og ressurser.

Påmeldingskjema

Coachende lederskap Bergen modul 5Fra: 17-01-2019

Coachende lederskap - NLP Leadership Practitioner - modul 5:
Status/refleksjon.
Gruppedynamikk, systemforståelse og systemisk coaching.
Meta-Coaching, mentoring, gjøre hverandre best.

Fra: 17-01-2019
Til: 19-01-2019

NLP Practitioner høsten 2018 Bergen Bergen Sandviken / 28-09-2018
Lokasjon: Bergen Sandviken
Startdato: 28-09-2018
Sluttdato: 20-01-2019

NLP Practitioner/ trinn 1 Coaching

Pris 32.500,00 kr, inkluderer studiemateriell og sertifisering.

Utdanning NLP Practitioner og trinn 1 av coachutdanning i Bergen, selvutvikling og selvledelse, kommunikasjon, coachingutdanningen er godkjent av Den Norske CoachForening og er en sertifiseringsutdanning som ved fullførte tre trinn leder til tittelen DNCF Sertifisert Coach. NLP Practitioner er i seg selv en avsluttet utdanning og sertifiseres med sertifikat fra American Board of NLP, ABNLP.

Påmeldingskjema

Modul 5 NLP Practitioner Bergen høsten 2018Fra: 18-01-2019

Bevisstgjøring og praktiske øvelser for

- transespråk, bruk av metaforer og selvhypnose
- personlig integrering av NLP; evaluering og eksamen; sertifisering

Fra: 18-01-2019
Til: 20-01-2019

NLP Practitioner Haugesund 2018 Haugesund/Vikebygd / 12-10-2018
Lokasjon: Haugesund/Vikebygd
Startdato: 12-10-2018
Sluttdato: 03-02-2019

NLP Practitioner/ trinn 1 Coaching

Pris 32.500,00 kr, inkluderer studiemateriell og sertifisering.

Utdanning i NLP og coaching, NLP Practitioner "Selvutvikling og kommunikasjon", trinn 1 av coachingutdanning i samsvar med Norsk bransjestandard for coaching, godkjent av Den Norske CoachForening, DNCF, DVNLP, American Board of NLP, ABNLP

Påmeldingskjema

NLP Practitioner Haugesund – modul 5Fra: 01-02-2019

Bevisstgjøring og praktiske øvelser for
- transespråk, bruk av metaforer og selvhypnose
- personlig integrering av NLP; evaluering og eksamen; sertifisering

Fra: 01-02-2019
Til: 03-02-2019

NLP Practitioner Bergen våren 2019 Sandviksveien 41, Bergen / 22-02-2019
Lokasjon: Sandviksveien 41, Bergen
Startdato: 22-02-2019
Sluttdato: 16-06-2019

Utdanning NLP Practitioner og trinn 1 av coachutdanning i Bergen, selvutvikling og selvledelse, kommunikasjon, coachingutdanningen er godkjent av Den Norske CoachForening og er en sertifiseringsutdanning som ved fullførte tre trinn leder til tittelen DNCF Sertifisert Coach. NLP Practitioner er i seg selv en avsluttet utdanning og sertifiseres med sertifikat fra American Board of NLP, ABNLP.

Påmeldingskjema

NLP Practitioner Bergen 19 – modul 1Fra: 22-02-2019

Innføring i
- NLP som livsfilosofi, kommunikasjonsform og coachingmetodikk
- sansepreferanser og hvordan kroppen og hjernen fungerer
- effektive kommunikasjonsteknikker, egne og andres språkmønstre, tillit og relasjonsbygging
- hvordan strukturere prosesser fra «nå» til ønsket mål

Fra: 22-02-2019
Til: 24-02-2019

NLP Practitioner Bergen 19 – modul 2Fra: 22-03-2019

Bevisstgjøring og praktiske øvelser for
- å kommunisere og lede vellykket: rapport, pacing-leading, aktiv lytting, spørreteknikker
- Språkmodellene Meta- og Miltonmodell, chunking, metaforer
- å kunne frigjøre/forsterke indre drivkrefter, motivasjon, ressursankring
- å bruke følelsene på en smart måte ved tilstandsstyring
- lede seg selv og andre målrettet i utviklingsprosesser

Fra: 22-03-2019
Til: 24-03-2019

NLP Practitioner Bergen 19 – modul 3Fra: 05-04-2019

Forståelse for egne atferdsmønstre/indre programmer/strategier
- optimalisere/endre dem ved submodalitetsteknikker og mental trening
- skape mer bevissthet, valgmuligheter, fleksibilitet ved bruk av oppfattelsesposisjoner,
Logiske Nivåer, reframingteknikker
-bruke teknikker for å integrere ulike personlighetsdeler, løse indre og ytre konflikter, fjerne begrensninger, endre selvsaboterende atferd

Fra: 05-04-2019
Til: 07-04-2019

NLP Practitioner Bergen 19 – modul 4Fra: 03-05-2019

Bevisstgjøring og praktiske øvelser for
- å identifisere og utvide beslutnings- og motivasjonsstrategier
- håndtering av hemmende erfaringer, blokader, angst, fobier, bl.a. Fobi-kuren
- mental måltrening, reframing og andre teknikker på tidslinjen

Fra: 03-05-2019
Til: 05-05-2019

NLP Practitioner Bergen 19 – modul 5Fra: 14-06-2019

Bevisstgjøring og praktiske øvelser for
- transespråk, bruk av metaforer og selvhypnose
- personlig integrering av NLP; evaluering og eksamen; sertifisering

Fra: 14-06-2019
Til: 16-06-2019

NLP MasterPractitioner Bergen våren 2019 Sandviksveien 41, Bergen / 22-02-2019
Lokasjon: Sandviksveien 41, Bergen
Startdato: 22-02-2019
Sluttdato: 16-06-2019

NLP-utdanning, NLP MasterPractitioner Bergen "Forståelse og ledelse", trinn 2 av coachingutdanning. Åpen for alle med NLP Practitioner fra godkjent skole, ABNLP, Society of NLP og tilsvarende.

Påmeldingskjema

MasterPrac Bergen 19 – modul 1Fra: 22-02-2019

Livs- og verdicoaching
- innsikt i egne verdier og kriterier og betydning av dem for motivasjon, påvirkningskraft og fremgang
- Metaprogrammer og innsikt i ulikheten mellom mennesker og hvordan det kan brukes på en berikende måte bl.a. i parforhold eller teamutvikling; fordypningsoppgave
- fordypning i NLP, avansert språkbruk og avanserte teknikker som systemisk SCORE

Fra: 22-02-2019
Til: 24-02-2019

MasterPrac Bergen 19 – modul 2Fra: 22-03-2019

Strategier og modellering av «excellence»
- utvide forståelsen for struktur foran innhold
- lære og anvende modeller for å utvikle en meningsfull visjon, smarte mål og hensiktsmessige strategier for evaluering, justering og måloppnåelse
- innsikt i modellering og anvendelse ved egen prosjektutvikling og presentasjon

Fra: 22-03-2019
Til: 24-03-2019

MasterPrac Bergen 19 – modul 3Fra: 05-04-2019

Systemisk coaching
- Innføring i systemisk NLP og konstellasjonsarbeid
- innsikt i systemtenking, forstå helheten i systemer og hvordan de enkelte delene fungerer, dvs. en dypere forståelse for dynamikken i systemer og påvirkningsmuligheter
- systemisk coaching og praktiske øvelser med figurer for å løse indre og ytre konflikter, kommunikasjon med symptomer, lede fra problem til ønsket tilstand

Fra: 05-04-2019
Til: 07-04-2019

MasterPrac Bergen 19 – modul 4Fra: 03-05-2019

Systemisk coaching
- Innføring i systemisk NLP og konstellasjonsarbeid
- innsikt i systemtenking, forstå helheten i systemer og hvordan de enkelte delene fungerer, dvs. en dypere forståelse for dynamikken i systemer og påvirkningsmuligheter
- systemisk coaching og praktiske øvelser med figurer for å løse indre og ytre konflikter, kommunikasjon med symptomer, lede fra problem til ønsket tilstand

Fra: 03-05-2019
Til: 05-05-2019

MasterPrac Bergen 19 – modul 5Fra: 14-06-2019

Gjennombrudd Coaching med NLP
- Fordypning i meta-språk, Milton-modell og transearbeid
- Avansert arbeid med beliefs og trossystemer
- Gjennombrudd- og PAW-modellen
- integrering og anvendelse av NLP på masternivå i selvcoaching, ledelse, coaching
- presentasjon og evaluering av modeleringsoppgaven, sertifisering

Fra: 14-06-2019
Til: 16-06-2019

NLP Practitioner Haugesund – våren 2019 Haugesund/Vikebygd / 01-03-2019
Lokasjon: Haugesund/Vikebygd
Startdato: 01-03-2019
Sluttdato: 23-06-2019

NLP og coaching-utdanning Haugesund, NLP Practitioner "Selvutvikling og kommunikasjon", trinn 1 av coachingutdanning i samsvar med Norsk bransjestandard for coaching, godkjent av Den Norske CoachForening, DNCF, DVNLP, American Board of NLP, ABNLP. Første trinn på veien mot DNCF-sertifisert coach.

Påmeldingskjema

NLP Practitioner Haugesund – modul 2Fra: 29-03-2018

Bevisstgjøring og praktiske øvelser for
- å kommunisere og lede vellykket: rapport, pacing-leading, aktiv lytting, spørreteknikker
- Språkmodellene Meta- og Miltonmodell, chunking, metaforer
- å kunne frigjøre/forsterke indre drivkrefter, motivasjon, ressursankring
- å bruke følelsene på en smart måte ved tilstandsstyring
- lede seg selv og andre målrettet i utviklingsprosesser

Fra: 29-03-2018
Til: 31-03-2019

NLP Practitioner Haugesund – modul 1Fra: 01-03-2019

Innføring i
- NLP som livsfilosofi, kommunikasjonsform og coachingmetodikk
- sansepreferanser og hvordan kroppen og hjernen fungerer
- effektive kommunikasjonsteknikker, egne og andres språkmønstre, tillit og relasjonsbygging
- hvordan strukturere prosesser fra «nå» til ønsket mål

Fra: 01-03-2019
Til: 03-03-2019

NLP Practitioner Haugesund – modul 3Fra: 26-04-2019

Forståelse for egne atferdsmønstre/indre programmer/strategier
- optimalisere/endre dem ved submodalitetsteknikker og mental trening
- skape mer bevissthet, valgmuligheter, fleksibilitet ved bruk av oppfattelsesposisjoner,
Logiske Nivåer, reframingteknikker
-bruke teknikker for å integrere ulike personlighetsdeler, løse indre og ytre konflikter, fjerne begrensninger, endre selvsaboterende atferd

Fra: 26-04-2019
Til: 28-04-2019

NLP Practitioner Haugesund – modul 4Fra: 24-05-2019

Bevisstgjøring og praktiske øvelser for
- å identifisere og utvide beslutnings- og motivasjonsstrategier
- håndtering av hemmende erfaringer, blokader, angst, fobier, bl.a. Fobi-kuren
- mental måltrening, reframing og andre teknikker på tidslinjen

Fra: 24-05-2019
Til: 26-05-2019

NLP Practitioner Haugesund – modul 5Fra: 21-06-2019

Bevisstgjøring og praktiske øvelser for
- transespråk, bruk av metaforer og selvhypnose
- personlig integrering av NLP; evaluering og eksamen; sertifisering

Fra: 21-06-2019
Til: 23-06-2019