Kalender

Integrativ coaching – trinn 3 Bergen høsten 2019 Bergen / 06-09-2019
Lokasjon: Bergen
Startdato: 06-09-2019
Sluttdato: 02-02-2020

Certified Coach/trinn 3 coachingutdanning

4 moduler a 3 dager. Deltakerbevis etter praktisk eksamen.

Vår coachingutdanning er basert på NLP som hovedmetodikk og kommunikasjonsform. Derfor er en NLP-utdanning forutsetning for opptak, i tillegg dokumentasjon av 10 timer humanitær (pro bono) coaching.
Integrativ coaching, trinn 3 legger hovedvekt på
- formidling av kunnskaper om coaching som eget fagfelt,
- formidling og forstålse av struktur og metodikk,
- formidling og trening av metoder og teknikker til life&business coaching.
Ferdighetskravene som trenes under hele utdanningen kvalifiserer til å kunne utøve profesjonell coaching av enkeltpersoner, team og grupper. Trinn 3 følger kravene i Norsk bransjestandard for coaching og avsluttes med en intern eksamen med vitnemål. Dette kvalifiserer til en uavhengig, ekstern sertifisering gjennom Den Norske CoachForening, DNCF.

Påmeldingskjema

Integrativ coaching modul 4 Bergen høsten 2019Fra: 07-02-2020

4.modul: Systemisk og helsecoaching; personlig profesjonalisering som coach//coachende (prosjekt-)leder.

Teori og praksis: DNCF og mulighet til å kvalifisere seg som helsecoach;
Innspill fra positiv psykologi; resiliens og resilienstrening; stressmestring; metodikk for livs- og næringslivscoaching.
Hvordan utvikle og markedsføre egne foredrag/workshops?

Coachrolle, coachingprofil og eget konsept.

Fra: 07-02-2020
Til: 09-02-2020

NLP Master Practitioner – Bergen høsten 2019 Bergen / 13-09-2019
Lokasjon: Bergen
Startdato: 13-09-2019
Sluttdato: 02-02-2020

NLP Master Practitioner/ trinn 2 Coaching

NLP Master Practitioner er trinn 2 av vår coachingutdanning. Forståelse og ledelse - fordypning og utvidelse av verktøyskrin.

NLP Master Practitioner er trinn 2 i vår coachutdanning. På dette trinnet vil du oppleve hvordan innsikt i egne verdier og overbevisninger kan gi deg motivasjon, påvirkningkraft og fremgang. Du vil bli bedre kjent med dine preferanser og bli i stand til å oppdage og endre gamle mønstre og vaner som ikke lenger er hensiktsmessige. Du vil få et innblikk i kraften og oversikten som ligger i å arbeide med systemisk tilnærming, og du vil få en grundig innføring i "best practice" og lære å modellere og overføre kompetanse.
Motto for trinn 2 er: Forståelse og ledelse.

Påmeldingskjema

NLP Master Practitioner Bergen 2019 – Modul 5Fra: 31-01-2020

Forståelse og ledelse
- integrering og anvendelse av NLP på masternivå i selvcoaching, ledelse, coaching
- presentasjon og evaluering av modelleringsoppgaven, sertifisering

Fra: 31-01-2020
Til: 02-02-2020

NLP Practitioner Bergen høsten 2019 Bergen / 27-09-2019
Lokasjon: Bergen
Startdato: 27-09-2019
Sluttdato: 26-01-2020

Utdanning i NLP og coaching, NLP Practitioner "Selvutvikling og kommunikasjon", trinn 1 av coachingutdanning i samsvar med Norsk bransjestandard for coaching, godkjent av Den Norske CoachForening, DNCF, DVNLP, American Board of NLP, ABNLP

Påmeldingskjema

NLP Leaderhip Practitioner Bergen høsten 2019 Bergen / 30-09-2019
Lokasjon: Bergen
Startdato: 30-09-2019
Sluttdato: 12-02-2020

NLP Business & Leadership

Få tilgang til de mest kraftfulle verktøy og metoder for personlig vekst, selvledelse, prestasjonsutvikling, kommunikasjon og lederskap.

NLP Leadership Practitioner - coachende lederskap
Pris 35 500,00 kr, inkluderer studiemateriell og eksamen
Dette er første trinn i en sertifiseringsutdanning i Business NLP & Coaching. Målgruppe: ledere og førstegangsledere, nøkkelpersonell, personalansvarlige, team- og prosjektledere, konsulenter og bedriftsrådgivere.
Verdibasert, løsnings- og ressursfokusert ledelse/relasjonsledelse
Effektive coachingverktøy, utvikling av coachende lederstil
Utvikle nye perspektiver og fleksibilitet
Utdanningen gir et stort verktøyskrin for profesjonell kommunikasjon, konflikthåndtering, teamutvikling, motivasjon, kreativitet og endringsstrategier.
I tillegg er det fokus på medarbeidersamtaler, målsetting, utvikling av HR-potensial og ressurser.

Påmeldingskjema

NLP Leadership Practitioner modul 4 Bergen 2019Fra: 20-01-2020

NLP Leadership Practitioner - coachende lederskap, modul 4:
Status/refleksjon.
Reframing, mestre konflikter, håndtering av kritikk.
Coachingstrukturer og metodisk verktøy.

Fra: 20-01-2020
Til: 22-01-2020

NLP Leadership Practitioner modul 5 Bergen 2019Fra: 10-02-2020

NLP Leadership Practitioner - coachende lederskap, modul 5:
Status/refleksjon.
Gruppedynamikk, systemforståelse og systemisk coaching.
Meta-Coaching, mentoring, gjøre hverandre best.

Fra: 10-02-2020
Til: 12-02-2020

NLP Practitioner Bergen våren 2020 Bergen / 14-02-2020
Lokasjon: Bergen
Startdato: 14-02-2020
Sluttdato: 07-06-2020

NLP Practitioner/ trinn 1 Coaching

Pris 32.500,00 kr, inkluderer studiemateriell og sertifisering.

Utdanning i NLP og coaching, NLP Practitioner "Selvutvikling og kommunikasjon", trinn 1 av coachingutdanning i samsvar med Norsk bransjestandard for coaching, godkjent av Den Norske CoachForening, DNCF, DVNLP, American Board of NLP, ABNLP

Påmeldingskjema

NLP Practitioner modul 5 BergenFra: 24-01-2020

Bevisstgjøring og praktiske øvelser for
- transespråk, bruk av metaforer og selvhypnose
- personlig integrering av NLP; evaluering og eksamen; sertifisering

Fra: 24-01-2020
Til: 26-01-2020

NLP Practitioner vår 2020 – modul 1Fra: 14-02-2020

Innføring i
- NLP som livsfilosofi, kommunikasjonsform og coachingmetodikk
- sansepreferanser og hvordan kroppen og hjernen fungerer
- effektive kommunikasjonsteknikker, egne og andres språkmønstre, tillit og relasjonsbygging
- hvordan strukturere prosesser fra «nå» til ønsket mål

Fra: 14-02-2020
Til: 16-02-2020

NLP Practitioner vår 2020 – modul 2Fra: 06-03-2020

Bevisstgjøring og praktiske øvelser for
- å kommunisere og lede vellykket: rapport, pacing-leading, aktiv lytting, spørreteknikker
- Språkmodellene Meta- og Miltonmodell, chunking, metaforer
- å kunne frigjøre/forsterke indre drivkrefter, motivasjon, ressursankring
- å bruke følelsene på en smart måte ved tilstandsstyring
- lede seg selv og andre målrettet i utviklingsprosesser

Fra: 06-03-2020
Til: 08-03-2020

NLP Practitioner vår 2020 – modul 3Fra: 03-04-2020

Forståelse for egne atferdsmønstre/indre programmer/strategier
- optimalisere/endre dem ved submodalitetsteknikker og mental trening
- skape mer bevissthet, valgmuligheter, fleksibilitet ved bruk av oppfattelsesposisjoner,
Logiske Nivåer, reframingteknikker
-bruke teknikker for å integrere ulike personlighetsdeler, løse indre og ytre konflikter, fjerne begrensninger, endre selvsaboterende atferd

Fra: 03-04-2020
Til: 05-04-2020

NLP Practitioner vår 2020 – modul 4Fra: 08-05-2020

Bevisstgjøring og praktiske øvelser for
- å identifisere og utvide beslutnings- og motivasjonsstrategier
- håndtering av hemmende erfaringer, blokader, angst, fobier, bl.a. Fobi-kuren
- mental måltrening, reframing og andre teknikker på tidslinjen

Fra: 08-05-2020
Til: 10-05-2020

NLP Practitioner vår 2020 – modul 5Fra: 05-06-2020

Bevisstgjøring og praktiske øvelser for
- transespråk, bruk av metaforer og selvhypnose
- personlig integrering av NLP; evaluering og eksamen; sertifisering

Fra: 05-06-2020
Til: 07-06-2020

NLP Master Practitioner Bergen våren 2020 Bergen / 06-03-2020
Lokasjon: Bergen
Startdato: 06-03-2020
Sluttdato: 14-06-2020

NLP Master Practitioner er trinn 2 i vår coachutdanning. På dette trinnet vil du oppleve hvordan innsikt i egne verdier og overbevisninger kan gi deg motivasjon, påvirkningkraft og fremgang. Du vil bli bedre kjent med dine preferanser og bli i stand til å oppdage og endre gamle mønstre og vaner som ikke lenger er hensiktsmessige. Du vil få et innblikk i kraften og oversikten som ligger i å arbeide med systemisk tilnærming, og du vil få en grundig innføring i "best practice" og lære å modellere og overføre kompetanse.
Motto for trinn 2 er: Forståelse og ledelse.

Påmelding er åpen for alle med NLP Practitioner fra godkjent skole.

Påmeldingskjema

NLP Master Practitioner 20 – modul 1Fra: 06-03-2020

Livs- og verdicoaching
- innsikt i egne verdier og kriterier og betydning av dem for motivasjon, påvirkningskraft og fremgang
- Metaprogrammer og innsikt i ulikheten mellom mennesker og hvordan det kan brukes på en berikende måte bl.a. i parforhold eller teamutvikling; fordypningsoppgave
- fordypning i NLP, avansert språkbruk og avanserte teknikker som systemisk SCORE

Fra: 06-03-2020
Til: 08-03-2020

NLP Master Practitioner 20 – modul 2Fra: 03-04-2020

Strategier og modellering av «excellence»
- utvide forståelsen for struktur foran innhold
- lære og anvende modeller for å utvikle en meningsfull visjon, smarte mål og hensiktsmessige strategier for evaluering, justering og måloppnåelse
- innsikt i modellering og anvendelse ved egen prosjektutvikling og presentasjon

Fra: 03-04-2020
Til: 05-04-2020

NLP Master Practitioner 20 – modul 3Fra: 24-04-2020

Systemisk coaching
- Innføring i systemisk NLP og konstellasjonsarbeid
- innsikt i systemtenking, forstå helheten i systemer og hvordan de enkelte delene fungerer, dvs. en dypere forståelse for dynamikken i systemer og påvirkningsmuligheter
- systemisk coaching og praktiske øvelser med figurer for å løse indre og ytre konflikter, kommunikasjon med symptomer, lede fra problem til ønsket tilstand

Fra: 24-04-2020
Til: 26-04-2020

NLP Master Practitioner 20 – modul 4Fra: 08-05-2020

Gjennombrudd Coaching med NLP
- Fordypning i meta-språk, Milton-modell og transearbeid
- Avansert arbeid med beliefs og trossystemer
- Gjennombrudd- og PAW-modellen

Fra: 08-05-2020
Til: 10-05-2020

NLP Master Practitioner 20 – modul 5Fra: 12-06-2020

Innhøsting på Master-nivå:
- praktisk eksamen
- integrering og anvendelse av NLP på masternivå i selvcoaching, ledelse, coaching
- presentasjon og evaluering av modelleringsoppgaven, sertifisering

Fra: 12-06-2020
Til: 14-06-2020