Kalender

Integrativ coaching – trinn 3 Bergen høsten 2019 Bergen / 06-09-2019
Lokasjon: Bergen
Startdato: 06-09-2019
Sluttdato: 02-02-2020

Certified Coach/trinn 3 coachingutdanning

4 moduler a 3 dager. Deltakerbevis etter praktisk eksamen.

Vår coachingutdanning er basert på NLP som hovedmetodikk og kommunikasjonsform. Derfor er en NLP-utdanning forutsetning for opptak, i tillegg dokumentasjon av 10 timer humanitær (pro bono) coaching.
Integrativ coaching, trinn 3 legger hovedvekt på
- formidling av kunnskaper om coaching som eget fagfelt,
- formidling og forstålse av struktur og metodikk,
- formidling og trening av metoder og teknikker til life&business coaching.
Ferdighetskravene som trenes under hele utdanningen kvalifiserer til å kunne utøve profesjonell coaching av enkeltpersoner, team og grupper. Trinn 3 følger kravene i Norsk bransjestandard for coaching og avsluttes med en intern eksamen med vitnemål. Dette kvalifiserer til en uavhengig, ekstern sertifisering gjennom Den Norske CoachForening, DNCF.

Påmeldingskjema

Integrativ coaching modul 2 Bergen høsten 2019Fra: 18-10-2019

Integrativ coaching: 2.modul: Coachende lederstil og coaching i næringslivet:
“Å hjelpe medarbeidere og ledere til å lykkes” (M.E.Berg).
Som ekstern eller intern coach i organisasjoner.


Teori: Business versus life eller life&business coaching; forskjellen mellom bedriftsrådgivning, opplæring og coaching; bedriftsintern coaching, coachende lederstil, coachingkultur, medarbeider- og teamcoaching; excecutive coaching, som ekstern coach i bedrifter, kvalifikasjoner, avanserte coachingferdigheter og -evner; oppdragsgivere, spesifisering og struktur i coachingforholdet, verktøy og redskap: språket som viktigste redskap i prosessen, spørreteknikker; profileringsverktøy, JTI og ledertype. Ulike caser/eksempler fra business coaching: Hva behøver bedrifter, ledere, medarbeidere, lag.
Coaching i praksis: Refleksjon av coachingpraksis, coachingprofil, utfordringer.
Arbeid med caser og eksempler fra business coaching. Utvikling gjennom trening – handlings- og læringsfokus, refleksjon og tilbakemelding. Fishbowl-øvelser.

Oppgave: Coachingpraksis, mentoring, utvikling av egen coachprofil, "coach-the-coach"

Fra: 18-10-2019
Til: 20-10-2019

Integrativ coaching modul 3 Bergen høsten 2019Fra: 22-11-2019

3.modul: Systemisk og teamcoaching; personlig profesjonalisering som coach/coachende (prosjekt-)leder.

Teori og praksis: Systemisk coaching: hva, hvor, hvorfor, hvordan. Struktur og metodikk i systemisk forandringsarbeid; frem til nye og overraskende løsninger ved systemiske konstellasjoner. Arbeid med caser og eksempler fra systemisk coachingpraksis: fra symptomkartlegging til konstruktive løsninger.
Teamcoaching: Profileringsverktøy, JTI og teamroller, teamkompass som verktøy i teamutvikling, karriere- eller teamcoaching.
Hvordan utvikle høyt presterende/selvdrevne team. Praktisk metodetrening :
Systemisk teamdiagnose, teamidentitetsprosess. Løsnings- og ressursorientert teamcoaching med NLP. Teamet som system og system i systemet, roller, regler, gruppestruktur.
Coachens rolle i teamcoaching, muligheter og fallgruver.

Refleksjon av egen coachingpraksis, coachingprofil, utfordringer.
Mer om målgruppe, markedsføring, nettverksbygging.

Oppgave: Coachingpraksis, mentoring, utvikling av egen coachprofil, "coach-the-coach".

Fra: 22-11-2019
Til: 24-11-2019

Integrativ coaching modul 4 Bergen høsten 2019Fra: 07-02-2020

4.modul: Systemisk og helsecoaching; personlig profesjonalisering som coach//coachende (prosjekt-)leder.

Teori og praksis: DNCF og mulighet til å kvalifisere seg som helsecoach;
Innspill fra positiv psykologi; resiliens og resilienstrening; stressmestring; metodikk for livs- og næringslivscoaching.
Hvordan utvikle og markedsføre egne foredrag/workshops?

Coachrolle, coachingprofil og eget konsept.

Fra: 07-02-2020
Til: 09-02-2020

NLP Master Practitioner – Bergen høsten 2019 Bergen / 13-09-2019
Lokasjon: Bergen
Startdato: 13-09-2019
Sluttdato: 02-02-2020

NLP Master Practitioner/ trinn 2 Coaching

NLP Master Practitioner er trinn 2 av vår coachingutdanning. Forståelse og ledelse - fordypning og utvidelse av verktøyskrin.

NLP Master Practitioner er trinn 2 i vår coachutdanning. På dette trinnet vil du oppleve hvordan innsikt i egne verdier og overbevisninger kan gi deg motivasjon, påvirkningkraft og fremgang. Du vil bli bedre kjent med dine preferanser og bli i stand til å oppdage og endre gamle mønstre og vaner som ikke lenger er hensiktsmessige. Du vil få et innblikk i kraften og oversikten som ligger i å arbeide med systemisk tilnærming, og du vil få en grundig innføring i "best practice" og lære å modellere og overføre kompetanse.
Motto for trinn 2 er: Forståelse og ledelse.

Påmeldingskjema

NLP Master Practitioner Bergen 2019 – Modul 2Fra: 18-10-2019

Strategier og modellering av «excellence»
- utvide forståelsen for struktur foran innhold
- lære og anvende modeller for å utvikle en meningsfull visjon, smarte mål og hensiktsmessige strategier for evaluering, justering og måloppnåelse
- innsikt i modellering og anvendelse ved egen prosjektutvikling og presentasjon

Fra: 18-10-2019
Til: 20-10-2019

NLP Master Practitioner Bergen 2019 – Modul 3Fra: 01-11-2019

Systemisk coaching
- Innføring i systemisk NLP og konstellasjonsarbeid
- innsikt i systemtenking, forstå helheten i systemer og hvordan de enkelte delene fungerer, dvs. en dypere forståelse for dynamikken i systemer og påvirkningsmuligheter
- systemisk coaching og praktiske øvelser med figurer for å løse indre og ytre konflikter, kommunikasjon med symptomer, lede fra problem til ønsket tilstand

Fra: 01-11-2019
Til: 03-11-2019

NLP Master Practitioner Bergen 2019 – Modul 4Fra: 06-12-2019

Gjennombrudd Coaching med NLP
- Fordypning i meta-språk, Milton-modell og transearbeid
- Avansert arbeid med beliefs og trossystemer
- Gjennombrudd- og PAW-modellen

Fra: 06-12-2019
Til: 08-12-2019

NLP Master Practitioner Bergen 2019 – Modul 5Fra: 31-01-2020

Forståelse og ledelse
- integrering og anvendelse av NLP på masternivå i selvcoaching, ledelse, coaching
- presentasjon og evaluering av modelleringsoppgaven, sertifisering

Fra: 31-01-2020
Til: 02-02-2020

NLP Practitioner Haugesund høsten 2019 Haugesund/Vikebygd / 26-09-2019
Lokasjon: Haugesund/Vikebygd
Startdato: 26-09-2019
Sluttdato: 08-12-2019

NLP Practitioner/ trinn 1 Coaching

Pris 32.500,00 kr, inkluderer studiemateriell og sertifisering.

Utdanning i NLP og coaching, NLP Practitioner Haugesund "Selvutvikling og kommunikasjon", trinn 1 av coachingutdanning i samsvar med Norsk bransjestandard for coaching, godkjent av Den Norske CoachForening, DNCF, DVNLP, American Board of NLP, ABNLP

Påmeldingskjema

NLP Practitioner Haugesund modul 1 høst 2019Fra: 26-09-2019

Innføring i
- NLP som livsfilosofi, kommunikasjonsform og coachingmetodikk
- sansepreferanser og hvordan kroppen og hjernen fungerer
- effektive kommunikasjonsteknikker, egne og andres språkmønstre, tillit og relasjonsbygging
- hvordan strukturere prosesser fra «nå» til ønsket mål

Fra: 26-09-2019
Til: 29-09-2019

NLP Practitioner Haugesund modul 2 høsten 2019Fra: 24-10-2019

Bevisstgjøring og praktiske øvelser for
- å kommunisere og lede vellykket: rapport, pacing-leading, aktiv lytting, spørreteknikker
- Språkmodellene Meta- og Miltonmodell, chunking, metaforer
- å kunne frigjøre/forsterke indre drivkrefter, motivasjon, ressursankring
- å bruke følelsene på en smart måte ved tilstandsstyring
- lede seg selv og andre målrettet i utviklingsprosesser

Fra: 24-10-2019
Til: 27-10-2019

NLP Practitioner Haugesund modul 3 høsten 2019Fra: 14-11-2019

Forståelse av egne atferdsmønstre/indre programmer/strategier
- optimalisere/endre dem ved submodalitetsteknikker og mental trening
- skape mer bevissthet, valgmuligheter, fleksibilitet ved bruk av oppfattelsesposisjoner,
Logiske Nivåer, reframingteknikker
-bruke teknikker for å integrere ulike personlighetsdeler, løse indre og ytre konflikter, fjerne begrensninger, endre selvsaboterende atferd

Fra: 14-11-2019
Til: 17-11-2019

NLP Practitioner Haugesund modul 4 høsten 2019Fra: 05-12-2019

Bevisstgjøring og praktiske øvelser for
- å identifisere og utvide beslutnings- og motivasjonsstrategier
- håndtering av hemmende erfaringer, blokader, angst, fobier, bl.a. Fobi-kuren
- mental måltrening, reframing og andre teknikker på tidslinjen
- transespråk, bruk av metaforer og selvhypnose
- personlig integrering av NLP; evaluering og eksamen; sertifisering

Fra: 05-12-2019
Til: 08-12-2019

NLP Practitioner Bergen høsten 2019 Bergen / 27-09-2019
Lokasjon: Bergen
Startdato: 27-09-2019
Sluttdato: 26-01-2020

NLP Practitioner/ trinn 1 Coaching

Pris 32.500,00 kr, inkluderer studiemateriell og sertifisering.

Utdanning i NLP og coaching, NLP Practitioner "Selvutvikling og kommunikasjon", trinn 1 av coachingutdanning i samsvar med Norsk bransjestandard for coaching, godkjent av Den Norske CoachForening, DNCF, DVNLP, American Board of NLP, ABNLP

Påmeldingskjema

NLP Practitioner modul 1 BergenFra: 27-09-2019

Innføring i
- NLP som livsfilosofi, kommunikasjonsform og coachingmetodikk
- sansepreferanser og hvordan kroppen og hjernen fungerer
- effektive kommunikasjonsteknikker, egne og andres språkmønstre, tillit og relasjonsbygging
- hvordan strukturere prosesser fra «nå» til ønsket mål

Fra: 27-09-2019
Til: 29-09-2019

NLP Practitioner modul 2 BergenFra: 25-10-2019

Bevisstgjøring og praktiske øvelser for
- å kommunisere og lede vellykket: rapport, pacing-leading, aktiv lytting, spørreteknikker
- Språkmodellene Meta- og Miltonmodell, chunking, metaforer
- å kunne frigjøre/forsterke indre drivkrefter, motivasjon, ressursankring
- å bruke følelsene på en smart måte ved tilstandsstyring
- lede seg selv og andre målrettet i utviklingsprosesser

Fra: 25-10-2019
Til: 27-10-2019

NLP Practitioner modul 3 BergenFra: 15-11-2019

Forståelse for egne atferdsmønstre/indre programmer/strategier
- optimalisere/endre dem ved submodalitetsteknikker og mental trening
- skape mer bevissthet, valgmuligheter, fleksibilitet ved bruk av oppfattelsesposisjoner,
Logiske Nivåer, reframingteknikker
-bruke teknikker for å integrere ulike personlighetsdeler, løse indre og ytre konflikter, fjerne begrensninger, endre selvsaboterende atferd

Fra: 15-11-2019
Til: 17-11-2019

NLP Practitioner modul 4 BergenFra: 06-12-2019

Bevisstgjøring og praktiske øvelser for
- å identifisere og utvide beslutnings- og motivasjonsstrategier
- håndtering av hemmende erfaringer, blokader, angst, fobier, bl.a. Fobi-kuren
- mental måltrening, reframing og andre teknikker på tidslinjen

Fra: 06-12-2019
Til: 08-12-2019

NLP Practitioner modul 5 BergenFra: 24-01-2020

Bevisstgjøring og praktiske øvelser for
- transespråk, bruk av metaforer og selvhypnose
- personlig integrering av NLP; evaluering og eksamen; sertifisering

Fra: 24-01-2020
Til: 26-01-2020

NLP Leaderhip Practitioner Bergen høsten 2019 Bergen / 30-09-2019
Lokasjon: Bergen
Startdato: 30-09-2019
Sluttdato: 12-02-2020

NLP Business & Leadership

Få tilgang til de mest kraftfulle verktøy og metoder for personlig vekst, selvledelse, prestasjonsutvikling, kommunikasjon og lederskap.

NLP Leadership Practitioner - coachende lederskap
Pris 35 500,00 kr, inkluderer studiemateriell og eksamen
Dette er første trinn i en sertifiseringsutdanning i Business NLP & Coaching. Målgruppe: ledere og førstegangsledere, nøkkelpersonell, personalansvarlige, team- og prosjektledere, konsulenter og bedriftsrådgivere.
Verdibasert, løsnings- og ressursfokusert ledelse/relasjonsledelse
Effektive coachingverktøy, utvikling av coachende lederstil
Utvikle nye perspektiver og fleksibilitet
Utdanningen gir et stort verktøyskrin for profesjonell kommunikasjon, konflikthåndtering, teamutvikling, motivasjon, kreativitet og endringsstrategier.
I tillegg er det fokus på medarbeidersamtaler, målsetting, utvikling av HR-potensial og ressurser.

Påmeldingskjema

NLP Leadership Practitioner modul 1 Bergen 2019Fra: 30-09-2019

Modul 1 - NLP Leadership Practitioner
Innføring: NLP og coaching/coachende lederstil og verdibasert, løsnings- og ressursfokusert ledelse; tillit og relasjonsbygging, skape arbeidsallianse, struktur og metodikk i målrettet coachende samtaler.

Fra: 30-09-2019
Til: 02-10-2019

NLP Leadership Practitioner modul 2 Bergen 2019Fra: 21-10-2019

NLP Leadership Practitioner, modul 2:
Status/refleksjon. Verdicoaching og implementering i målrettet coachende medarbeider- og teamutviklingsprosesser.
Lederrolle, ressursankring og tilstandsstyring.

Fra: 21-10-2019
Til: 23-10-2019

NLP Leadership Practitioner modul 3 Bergen 2019Fra: 18-11-2019

NLP Leadership Practitioner - coachende lederskap, modul 3:
Status/refleksjon.
Coachingprosesser for å utvikle et teams 5 nøkkelkvaliteter; tilbakemeldingskultur.

Fra: 18-11-2019
Til: 20-11-2019

NLP Leadership Practitioner modul 4 Bergen 2019Fra: 20-01-2020

NLP Leadership Practitioner - coachende lederskap, modul 4:
Status/refleksjon.
Reframing, mestre konflikter, håndtering av kritikk.
Coachingstrukturer og metodisk verktøy.

Fra: 20-01-2020
Til: 22-01-2020

NLP Leadership Practitioner modul 5 Bergen 2019Fra: 10-02-2020

NLP Leadership Practitioner - coachende lederskap, modul 5:
Status/refleksjon.
Gruppedynamikk, systemforståelse og systemisk coaching.
Meta-Coaching, mentoring, gjøre hverandre best.

Fra: 10-02-2020
Til: 12-02-2020

3 dagers metodeseminar: Gjør det synlig Bergen / 01-11-2019
Lokasjon: Bergen
Startdato: 01-11-2019
Sluttdato: 03-11-2019

Teoretisk og praktisk seminar om arbeid med systemiske oppstillinger med figurer på systembrett.
- visualisering av utfordringer og løsninger
- gode løsninger i familiekonflikter, team, relasjoner
- kartlegge vanskelige tema og relasjoner
- indre konflikter og helserelaterte tema - stress, ubehag, indre konflikter m.m.
- endring av uønskede atferds/tankemønstre
- utvikle gode beslutninger, mål og visjoner, handlekraft og motivasjon

Påmeldingskjema