Kalender

Sertifisert coach, Integrativ coaching, Bergen 2020 Bergen / 28-08-2020
Lokasjon: Bergen
Startdato: 28-08-2020
Sluttdato: 21-03-2021

Certified Coach/trinn 3 coachingutdanning

4 moduler a 3 dager. Deltakerbevis etter praktisk eksamen.

Sertifisert coach - Integrativ coaching:
Vår coachingutdanning er basert på NLP som hovedmetodikk og kommunikasjonsform. Derfor er en NLP-utdanning forutsetning for opptak, i tillegg dokumentasjon av 10 timer humanitær (pro bono) coaching.
Integrativ coaching, trinn 3 legger hovedvekt på
- formidling av kunnskaper om coaching som eget fagfelt,
- formidling og forstålse av struktur og metodikk,
- formidling og trening av metoder og teknikker til life&business coaching.
Ferdighetskravene som trenes under hele utdanningen kvalifiserer til å kunne utøve profesjonell coaching av enkeltpersoner, team og grupper. Trinn 3 følger kravene i Norsk bransjestandard for coaching og avsluttes med en intern eksamen med vitnemål. Dette kvalifiserer til en uavhengig, ekstern sertifisering gjennom Den Norske CoachForening, DNCF.

Påmeldingskjema

Sertifisert coach, Integrativ coaching, modul 5Fra: 19-03-2021

Sertifisert coach 5.modul:

Coaching Tools, tools til individuell coaching og teamcoaching. Trening av coachferdigheter.

Teori og praksis: Presentasjon av ulike tools og kreativ tilnærming i individuell coaching og teamcoaching.
Trening av coachferdigheter, evaluering.

Coachrolle, coachingprofil og eget konsept.

Fra: 19-03-2021
Til: 21-03-2021

NLP Leadership 2021 Stavanger Stavanger / 17-02-2021
Lokasjon: Stavanger
Startdato: 17-02-2021
Sluttdato: 11-06-2021

NLP Business & Leadership

Få tilgang til de mest kraftfulle verktøy og metoder for personlig vekst, selvledelse, prestasjonsutvikling, kommunikasjon og lederskap.

NLP Leadership Practitioner Stavanger - coachende lederskap

5 moduler x 3 dager, undervisningstid: onsdag 17-20, torsdag og fredag 8-16
Pris inkl. lunsj: 37 000,00 kr

Dette er første trinn i en sertifiseringsutdanning i Business NLP & Coaching. Målgruppe: ledere og førstegangsledere, nøkkelpersonell, personalansvarlige, team- og prosjektledere, konsulenter og bedriftsrådgivere.
Verdibasert, løsnings- og ressursfokusert ledelse/relasjonsledelse
Effektive coachingverktøy, utvikling av coachende lederstil
Utvikle nye perspektiver og fleksibilitet
Utdanningen gir et stort verktøyskrin for profesjonell kommunikasjon, konflikthåndtering, teamutvikling, motivasjon, kreativitet og endringsstrategier.
I tillegg er det fokus på medarbeidersamtaler, målsetting, utvikling av HR-potensial og ressurser.

Påmeldingskjema

NLP Practitioner Leadership Stavanger – modul 2Fra: 24-03-2021

NLP Leadership Practitioner Stavanger, modul 2:
Status/refleksjon.
Verdicoaching og implementering i målrettet coachende medarbeider- og teamutviklingsprosesser.
Lederrolle, ressursankring og tilstandsstyring.

Fra: 24-03-2021
Til: 26-03-2021

NLP Practitioner Leadership Stavanger – modul 3Fra: 21-04-2021

NLP Leadership Practitioner Stavanger - coachende lederskap, modul 3:
Status/refleksjon.
Coachingprosesser for å utvikle et teams 5 nøkkelkvaliteter; tilbakemeldingskultur.

Fra: 21-04-2021
Til: 23-04-2021

NLP Practitioner Leadership Stavanger – modul 4Fra: 26-05-2021

NLP Leadership Practitioner Stavanger - coachende lederskap, modul 4:
Status/refleksjon.
Reframing, mestre konflikter, håndtering av kritikk.
Coachingstrukturer og metodisk verktøy.

Fra: 26-05-2021
Til: 28-05-2021

NLP Practitioner Leadership Stavanger – modul 5Fra: 09-06-2021

Modul 5
NLP Leadership Practitioner Stavanger - coachende lederskap, modul 5:
Status/refleksjon.
Gruppedynamikk, systemforståelse og systemisk coaching.
Meta-Coaching, mentoring, gjøre hverandre best.

Fra: 09-06-2021
Til: 11-06-2021

NLP Practitioner 2021 – Bergen, vårsemester Bergen / 19-02-2021
Lokasjon: Bergen
Startdato: 19-02-2021
Sluttdato: 13-06-2021

NLP Practitioner/ trinn 1 Coaching

Pris 32.500,00 kr, inkluderer studiemateriell og sertifisering.

Utdanning i NLP og coaching
5 moduler x 3 dager, undervisningstid: fredag-søndag kl. 9-17
Pris: 32 500, 00 kr
NLP Practitioner Bergen "Selvutvikling, selvledelse og kommunikasjon", trinn 1 av coachingutdanning i samsvar med Norsk bransjestandard for coaching, godkjent av Den Norske CoachForening, DNCF, DVNLP, American Board of NLP, ABNLP

Påmeldingskjema

NLP Practitioner Bergen, modul 2Fra: 12-03-2021

Bevisstgjøring og praktiske øvelser for
- å kommunisere og lede vellykket: rapport, pacing-leading, aktiv lytting, spørreteknikker
- Språkmodellene Meta- og Miltonmodell, chunking, metaforer
- å kunne frigjøre/forsterke indre drivkrefter, motivasjon, ressursankring
- å bruke følelsene på en smart måte ved tilstandsstyring
- lede seg selv og andre målrettet i utviklingsprosesser

Fra: 12-03-2021
Til: 14-03-2021

NLP Practitioner Bergen, modul 3Fra: 09-04-2021

NLP Practitioner Bergen
Forståelse for egne atferdsmønstre/indre programmer/strategier
- optimalisere/endre dem ved submodalitetsteknikker og mental trening
- skape mer bevissthet, valgmuligheter, fleksibilitet ved bruk av oppfattelsesposisjoner,
Logiske Nivåer, reframingteknikker
-bruke teknikker for å integrere ulike personlighetsdeler, løse indre og ytre konflikter, fjerne begrensninger, endre selvsaboterende atferd

Fra: 09-04-2021
Til: 11-04-2021

NLP Practitioner Bergen, modul 4Fra: 07-05-2021

Bevisstgjøring og praktiske øvelser for
- å identifisere og utvide beslutnings- og motivasjonsstrategier
- håndtering av hemmende erfaringer, blokader, angst, fobier, bl.a. Fobi-kuren
- mental måltrening, reframing og andre teknikker på tidslinjen

Fra: 07-05-2021
Til: 09-05-2021

NLP Practitioner Bergen, modul 5Fra: 11-06-2021

Bevisstgjøring og praktiske øvelser for
- transespråk, bruk av metaforer og selvhypnose
- personlig integrering av NLP; evaluering og eksamen; sertifisering

Fra: 11-06-2021
Til: 13-06-2021

NLP Master Practitioner Bergen 2021 Bergen / 26-02-2021
Lokasjon: Bergen
Startdato: 26-02-2021
Sluttdato: 20-06-2021

NLP Master Practitioner/ trinn 2 Coaching

NLP Master Practitioner er trinn 2 av vår coachingutdanning. Forståelse og ledelse - fordypning og utvidelse av verktøyskrin.

NLP Master Practitioner Bergen er trinn 2 i vår coachutdanning. På dette trinnet vil du oppleve hvordan innsikt i egne verdier og overbevisninger kan gi deg motivasjon, påvirkningkraft og fremgang. Du vil bli bedre kjent med dine preferanser og bli i stand til å oppdage og endre gamle mønstre og vaner som ikke lenger er hensiktsmessige. Du vil få et innblikk i kraften og oversikten som ligger i å arbeide med systemisk tilnærming, og du vil få en grundig innføring i "best practice" og lære å modellere og overføre kompetanse.
Motto for trinn 2 er: Forståelse og ledelse.

Påmeldingskjema

Master Practitioner Bergen 2021 – modul 2Fra: 26-03-2021

Strategier og modellering av «excellence»
- utvide forståelsen for struktur foran innhold
- lære og anvende modeller for å utvikle en meningsfull visjon, smarte mål og hensiktsmessige strategier for evaluering, justering og måloppnåelse
- innsikt i modellering og anvendelse ved egen prosjektutvikling og presentasjon

Fra: 26-03-2021
Til: 28-03-2021

Master Practitioner Bergen 2021 – modul 3Fra: 09-04-2021

Systemisk coaching
- Innføring i systemisk NLP og konstellasjonsarbeid
- innsikt i systemtenking, forstå helheten i systemer og hvordan de enkelte delene fungerer, dvs. en dypere forståelse for dynamikken i systemer og påvirkningsmuligheter
- systemisk coaching og praktiske øvelser med figurer for å løse indre og ytre konflikter, kommunikasjon med symptomer, lede fra problem til ønsket tilstand

Fra: 09-04-2021
Til: 11-04-2021

Master Practitioner Bergen 2021 – modul 4Fra: 07-05-2021

Gjennombrudd Coaching med NLP
- Fordypning i meta-språk, Milton-modell og transearbeid
- Avansert arbeid med beliefs og trossystemer
- Gjennombrudd- og PAW-modellen

Fra: 07-05-2021
Til: 09-05-2021

Master Practitioner Bergen 2021 – modul 5Fra: 18-06-2021

Innhøsting på Master-nivå:
- praktisk eksamen
- integrering og anvendelse av NLP på masternivå i selvcoaching, ledelse, coaching
- presentasjon og evaluering av modelleringsoppgaven, sertifisering

Fra: 18-06-2021
Til: 20-06-2021

Integrativ coaching Bergen vårsemester 2021 Bergen / 12-03-2021
Lokasjon: Bergen
Startdato: 12-03-2021
Sluttdato: 19-09-2021

NLP Business & Leadership

Få tilgang til de mest kraftfulle verktøy og metoder for personlig vekst, selvledelse, prestasjonsutvikling, kommunikasjon og lederskap.

Cochutdanningens tredje trinn
5 moduler x 3 dager, undervisningstid: fredag-søndag 9-17
Pris: 32 500,00 kr (undervisningsdel); 18 000,00 kr (mentorpakke)

Integrativ coaching er en utdanning som passer for deg som ønsker å utvikle seg som coach, coachende leder eller prosjektleder. Forutsetning NLP Master Practitioner. Hovedvekt ligger på coaching som eget fagfelt, formidling av struktur og metodikk, metoder og teknikker innen life & business coaching.

Vår coachingutdanning er basert på NLP som hovedmetodikk og kommunikasjonsform. Derfor er en NLP-utdanning forutsetning for opptak, i tillegg dokumentasjon av 10 timer humanitær (pro bono) coaching.
Integrativ coaching, trinn 3 legger hovedvekt på
- formidling av kunnskaper om coaching som eget fagfelt,
- formidling og forstålse av struktur og metodikk,
- formidling og trening av metoder og teknikker til life&business coaching.
Ferdighetskravene som trenes under hele utdanningen kvalifiserer til å kunne utøve profesjonell coaching av enkeltpersoner, team og grupper. Trinn 3 følger kravene i Norsk bransjestandard for coaching og avsluttes med en intern eksamen med vitnemål. Dette kvalifiserer til en uavhengig, ekstern sertifisering gjennom Den Norske CoachForening, DNCF.

Påmeldingskjema

Integrativ coaching Bergen – modul 1Fra: 12-03-2021


1.modul: Personlig kompetanse og profesjonalitet i coaching.
Innspill fra positiv psykologi.
“Coaching: hva-hvorfor-hvordan”, S. Gjerde.

Teori: Menneskesyn, tankesett, holdning, etikk, definisjon coach, coaching; coachende væremåte, relasjoner i coaching. Alternative coachingmodeller og Integrativ coaching, spesialisering i coaching, coachingferdigheter, virkemidler, intervensjoner, profesjonell coachings "5 faser til forandring", fra forhåndssamtale til oppfølging.
Positiv psykologi.
Coaching i praksis: Bygge og opprettholde tillit, bruke empati, aktiv lytting, stille effektfulle spørsmål, gi konstruktive og vekstfremmende tilbakemelding. Problem-, mål- og ressurssjekk.
Utvikling gjennom trening – handlings- og læringsfokus, refleksjon og tilbakemelding.
Fishbowl-øvelser.
Oppgave: Coachingpraksis, utvikling av egen coachprofil, "coach-the-coach" og gruppementoring

Fra: 12-03-2021
Til: 14-03-2021

Integrativ coaching Bergen – modul 2Fra: 16-04-2021

Integrativ coaching: 2.modul: Coachende lederstil og coaching i næringslivet:
“Å hjelpe medarbeidere og ledere til å lykkes” (M.E.Berg).
Som ekstern eller intern coach i organisasjoner.


Teori: Business versus life eller life&business coaching; forskjellen mellom bedriftsrådgivning, opplæring og coaching; bedriftsintern coaching, coachende lederstil, coachingkultur, medarbeider- og teamcoaching; excecutive coaching, som ekstern coach i bedrifter, kvalifikasjoner, avanserte coachingferdigheter og -evner; oppdragsgivere, spesifisering og struktur i coachingforholdet, verktøy og redskap: språket som viktigste redskap i prosessen, spørreteknikker; profileringsverktøy, JTI og ledertype. Ulike caser/eksempler fra business coaching: Hva behøver bedrifter, ledere, medarbeidere, lag.
Coaching i praksis: Refleksjon av coachingpraksis, coachingprofil, utfordringer.
Arbeid med caser og eksempler fra business coaching. Utvikling gjennom trening – handlings- og læringsfokus, refleksjon og tilbakemelding. Fishbowl-øvelser.

Oppgave: Coachingpraksis, mentoring, utvikling av egen coachprofil, "coach-the-coach"

Fra: 16-04-2021
Til: 18-04-2021

Integrativ coaching Bergen – modul 3Fra: 28-05-2021

3.modul: Systemisk og teamcoaching; personlig profesjonalisering som coach/coachende (prosjekt-)leder.

Teori og praksis: Systemisk coaching: hva, hvor, hvorfor, hvordan. Struktur og metodikk i systemisk forandringsarbeid; frem til nye og overraskende løsninger ved systemiske konstellasjoner. Arbeid med caser og eksempler fra systemisk coachingpraksis: fra symptomkartlegging til konstruktive løsninger.
Teamcoaching: Profileringsverktøy, JTI og teamroller, teamkompass som verktøy i teamutvikling, karriere- eller teamcoaching.
Hvordan utvikle høyt presterende/selvdrevne team. Praktisk metodetrening :
Systemisk teamdiagnose, teamidentitetsprosess. Løsnings- og ressursorientert teamcoaching med NLP. Teamet som system og system i systemet, roller, regler, gruppestruktur.
Coachens rolle i teamcoaching, muligheter og fallgruver.

Refleksjon av egen coachingpraksis, coachingprofil, utfordringer.
Mer om målgruppe, markedsføring, nettverksbygging.

Oppgave: Coachingpraksis, mentoring, utvikling av egen coachprofil, "coach-the-coach".

Fra: 28-05-2021
Til: 30-05-2021

Integrativ coaching Bergen – modul 4Fra: 20-08-2021

Integrativ coaching 4.modul:
Systemisk og helsecoaching; personlig profesjonalisering som coach//coachende (prosjekt-)leder.

Teori og praksis: DNCF og mulighet til å kvalifisere seg som helsecoach;
Innspill fra positiv psykologi; resiliens og resilienstrening; stressmestring; metodikk for livs- og næringslivscoaching.
Hvordan utvikle og markedsføre egne foredrag/workshops?

Coachrolle, coachingprofil og eget konsept.

Fra: 20-08-2021
Til: 22-08-2021

Integrativ coaching Bergen – modul 5Fra: 17-09-2021

Integrativ coaching 5.modul:

Coaching Tools, tools til individuell coaching og teamcoaching. Trening av coachferdigheter.

Teori og praksis: Presentasjon av ulike tools og kreativ tilnærming i individuell coaching og teamcoaching.
Trening av coachferdigheter, evaluering.

Coachrolle, coachingprofil og eget konsept.

Fra: 17-09-2021
Til: 19-09-2021