Se framover – høstens utdanningskalender NLP og coaching

Se framover – høstens utdanningskalender NLP og coaching

Vår utdanningskalender NLP og coaching for høstsemesteret 2020 er nå ute.

Vi er klar over at vi går usikre tider i møte. Det er i dag ingen som vet hva situasjonen vil være i høst.
Likevel gjelder det å se framover, være klar når sjansen igjen byr seg.
Vi er nå inne i en tid hvor sikkert de fleste av oss setter pris på de mulighetene for kontakt digitalisering gir oss. Vi er tvunget til å holde avstand, og da er det godt å kunne holde kontakt med bilde og lyd via nett.
Og det er bra at det er mulig å føre profesjonelle samtaler via nett: lederutvikling, rådgivning, terapi og naturligvis NLP-samtaler og coaching.

Utdanningskalender NLP og coaching

Flott at det allerede er opparbeidet kompetanse i dette. Flott at våre elever allerede har hatt anledning til å samle erfaring i NLP-basert coaching med nettbaserte verktøy gjennom den praksisen som er etablert i regi av Den Norske CoachForening.
Likevel – mennesket er et sosialt vesen. Vi trenger den personlige, fysiske kontakten, det fysiske møtet.
Vi i Ålreit er overbevist om at utøvelse av NLP og coaching ansikt til ansikt, i møtet mellom to mennesker i samme rom, ute eller inne, har en dimensjon som NLP-basert coaching via nett aldri vil få. NLP er en helhetlig kommunikasjonsform som krever tilstedeværelse og nærvær med alle sanser. Derfor ser vi på digitalisering av coachutdanning som en nødløsning – og som et supplement – ikke som en fullgod løsning for å lære coachyrket.
Vi er også overbevist om at den aktuelle krisen vil gå over, og at vi igjen – forhåpentligvis snart – vil kunne møtes normalt, både en til en og i grupper.
Derfor setter vi opp fullt program til høsten følgende steder:

Bergen
NLP Practitioner / trinn I coachutdanning
Oppstart 25. september 2020

Stavanger
NLP Practitioner / trinn I coachutdanning
Oppstart 18. september 2020

NLP Leadership Practitioner / trinn I coaching/coachende lederskap
Oppstart 17. september 2020

Oslo/Drammen
NLP Practitioner / trinn I coachutdanning
Oppstart 11. september 2020

Dersom disse datoene ikke kan gjennomføres på grunn av forskrifter og krisetiltak fra vedkommende myndigheter, vil de bli forskjøvet til et tidspunkt hvor de kan gjennomføres. De som melder seg på, vil beholde sine plasser Dersom utdanninger av slike årsaker må avlyses helt, gjelder våre vanlige vilkår, dvs. at eventuelt innbetalte depositum eller kursgebyrer tilbakebetales i sin helhet.

Sjekk ut vår utdanningskalender NLP og coaching. Gjør deg klar for tiden etter krisen. Hold motet og håpet oppe. Legg planer og utvikle strategier.
Sørg i mellomtiden for å holde avstand og holde deg frisk.

 

Vår samarbeidspartner i Stavanger er Elisabeth Wetteland. Se hennes profil her: Elisabeth Wetteland.

 

Våre utdanninger i NLP og coaching er godkjente av ABNLP, DVNLP og DNCF.