Systemisk Coaching – 2 dagers metodeseminar

Metodeseminar i systemisk coaching. Bli inspirert og utvid din metodekompetanse!

Ålreit Institutt vil i samarbeid med Bergen Stressmestringssenter
invitere til et todagers metodeseminar i systemiske konstellasjoner
ved bruk av systembrett. Kurset er tilrettelagt for terapeuter, psykologer,
pedagoger, sertifiserte coacher og andre som jobber med HR-, leder- og
teamutvikling.

Systemiske konstellasjoner eller strukturoppstillinger er et velegnet verktøy for å arbeide med personlige eller yrkesmessige utfordringer. I løpet av oppstillingsprosessen utvikler det seg ny erkjennelse av den underliggende kjernen til problemet, samtidig som det blir mobilisert en sterk løsningsorientert kreativitet.

Tema for en oppstilling kan være
* Familiekonflikter eller andre mellommenneskelige konflikter
* Helsemessige spørsmål, arbeid med symptomer
* Indre konflikter som hindrer egen livsutfoldelse
* Uønskede adferdsmønstre eller tankemønstre
* Utfordringer i team på arbeidsplassen
* Vansker med å ta beslutninger
* Mål og visjoner

Strukturoppstillinger er egnet som egen terapiform og/eller som en del av coachingmetodikk. De gir raskt oversikt og innsikt, og de fremmer løsningsfokus.
En av fordelene er at man med denne tilnærmingen også kan jobbe skjult. Det vil si at den som stiller opp et tema, ikke må gi pris informasjon om problemstillingen eller de elementene som blir stilt opp på brettet. Det kan være en fordel for klienter/kunder som har vansker med å stå frem med sitt tema.

Systemisk coaching med figurer

Metodikken har sitt opphav i familieterapi og blir i dag brukt både i organisasjonsutvikling, terapi, coaching.

I løpet av seminaret vil det blir presentert metodeteori, men hovedvekten vil være på praktisk bruk av systemiske konstellasjoner på brett.

Jutta Hovda som underviser disse to dagene har lang erfaring innen (helse-)coaching, team- og lederutvikling. Hun er utdannet pedagog, Master Executive Coach ECA, NLP-MasterTrainer DVNLP, ABNLP; Gestaltveileder samt instruktør for systemiske konstellasjoner i organisasjoner, familier og helsecoaching.
Hun er en få i Norge med kompetansen innen systemisk arbeid på brett, og er faglig leder ved Ålreit Institutt As.

Linda Elin Aase er utdannet barnevernpedagog med spesialisering innen vold og traumatisk stress. I tillegg er hun DNCF sertifisert coach og helsecoach, samt sertifiser Mindfulnessinstruktør. Linda har over 25 års erfaring innen helse og sosial, og er en av eierne av Bergen Stressmestringssenter. Linda driver i dag i hovedsak helsecoaching hvor bruk av Systemiske konstellasjoner brukes aktivt som metodikk.

Jan Otto Hovda er DNCF sertifisert coach, systemisk par- og familiecoach ECA, NLP trainer ABNLP, sertifisert trener/ instruktør i hypnose, ABH. Jan Otto har lang erfaring med undervisning, opplæring og bruk av metodikk i sitt virke som daglig leder for Ålreit Institutt AS.

Det vil være begrenset antall plasser på seminaret. Dersom du ønsker du å delta, må du sende din påmelding snarest til epost: info@alreit.no

For spørsmål, ta kontakt med Jutta Hovda tlf. 478 55 048