Leder- og bedriftscoaching

Ønsker du å være mer tydelig, klar og avbalansert i din lederrolle? Er det ensomt, og blåser det på toppen? Må du styre bedriften i vanskelige endringsprosesser? Som profesjonell samtalepartner, støttende mentor eller utfordrende sparringspartner hjelper vi deg å takle utfordringene.

Det trengs to for å bli kjent med en. – Gregory Bateson

Master Executive Coaching: For deg som er administrerende toppleder Å være leder på toppnivå kan være en ensom posisjon. Det forventes at du skal ha svar på alle spørsmål, og det kan være vanskelig å finne en samtalepartner som kan gi deg det du trenger av støtte for å komme videre. En toppleder som fungerer godt har en stor positiv effekt på bedriften/organisasjonen. Dette betyr økt inntjening og bedre tjenester. Nytteverdien av å bruke en profesjonell Executive Coach er enorm. Business Coaching: For deg som er leder, avdelings-/mellomleder Har du opplevd å kjenne deg ”mellom barken og veden”? Klemt inne mellom toppledelse og ansatte? Du kan ha et problem i forhold til andre ledere. Du kan ønske å kommunisere enda bedre med dine medarbeidere, ønske å være en tryggere og bedre leder, og du trenger kanskje å avklare og ta tak i dine egne verdier og sterke sider for å orientere deg videre. En profesjonell Business Coach konsentrerer seg om deg og hjelper deg å integrere egne mål og verdier i samsvar med bedriftens visjon. Effekten blir en vinn-situasjon for både leder og bedrift. Metodikk i leder- og bedriftscoaching, karrierecoaching: NLP- fremstår i dag som den internasjonalt mest anerkjente metoden på markedet for å utvikle ledelse, kommunikasjon, endring og resultatorienterte handlingsstrategier. NLP er et kraftfullt verktøy for å skape selvstendige, sterke og motiverte ledere. Det er en moderne, svært effektiv psykologi basert på modellering av ”excellence”. NLP bygger på de strategiene som utgjør forskjellen, på det som virker og gir best resultater. NLP er løsnings- og ressursfokusert og gjør fremragende mennesker til det de er: suksessrike. Vi er autorisert til å bruke MBTI/ JTI som personlighetstest og kartleggingsverktøy. Som profesjonelle coacher stiller vi de gode spørsmålene som åpner for nye perspektiver:

Jutta S. Hovda har mange års erfaring som leder, som Business- og Management Coach og som visepresident i European Coaching Assosiation (ECA). ECA er akkreditert av den tyske nasjonalforsamling, ”Deutsche Bundestag”. Hun har derfor tilknytning til et nettverk av profesjonelle coacher i Europa. Dette kan være veldig interessant for de ledere som jobber på konsernbasis i Europa, spesielt i Tyskland. Ta kontakt for en uforpliktende forhåndssamtale: Jutta S. Hovda mobil: 47855048