Team- og konfliktcoaching

Teamcoaching bygger ned og forebygger konflikter, dårlig kommunikasjon, mobbing og skaper løft, ny motivasjon, samspill og energi. Et team skal dra lasset sammen og øke bedriftens konkurransekraft. Vi formidler positiv og ressursorientert tenking, setter lys på individuelle styrker og gir teamet erfaringen at de beste resultatene oppnås i fellesskap.

Hvis du vil bygge et skip, så ikke trom sammen menn for å skaffe treverket og fordele arbeidet, men gi dem i stedet lengsel etter det vide, uendelige havet.
– Antoine de Saint Exupéry

Målet for et team er å skape felles resultater. Det kan være i organisasjoner, i avdelinger samt leder- og prosjektgrupper. Teamcoaching og konfliktcoaching bygger på den grunnleggende forståelse av at hvert medlem har sine spesielle talenter og kvaliteter, ulike roller og funksjoner. De skal utfylle og støtte hverandre for å oppnå den ønskede synergieffekten.

Gruppe og teammedlemmene er ofte ulike med hensyn til kompetanse, ferdigheter, personlige egenskaper og evner. Hvert individ har gjort sine egne og ulike erfaringer både privat og på jobb. Her ligger ofte årsaken til misforståelse og konflikter. I tillegg kommer ofte tids- og prestasjonspress Det tapper energi, motivasjon og felles engasjement.

Gjennombrudd Coaching passer når en gruppe mennesker vil:

Vi er autorisert til å anvende ”Teamkompasset”, som er basert på det enkelte individs personlighetsprofil i JTI. Det gir mulighet til å sette sammen medlemmer med ulike preferanser (ref. Jung-typer) som har ulike arbeidsoppgaver som de virkelig liker, trives og mestrer pga. individuelle ferdigheter, talenter, ressurser, kompetanse,osv.

Når de ulike teamrollene ivaretas, kan et team fungere optimalt på disse 4 hovedområdene:

Mål – arbeidsfordeling – arbeidsmåter – menneskelige og mellommenneskelige forhold. Lenk til ”personlighetstests/teamroller”

Ønsker du eller teamet ditt å oppleve hvordan det er å ”gjøre hverandre enda bedre”?

Ønsker dere å oppleve et gjennombrudd?

Ta kontakt med Jan Otto Hovda, mobil: 90920527 eller Jutta S. Hovda, mobil: 47855048