Identitetsakademiet

Vår visjon med «Identitetsakademiet» er å utfordre og støtte mennesker i å utvikle et meningsfullt og vellykket liv.

Hvem drømmer ikke om å leve et langt og lykkelig liv, et liv basert på egne ønsker, verdier, styrker og ressurser? Et liv som oppfyller våre forventninger og vår håp, et liv som gir oss mulighet til å mestre utfordringene hensiktsmessig, et liv som er meningsfullt og gøy å leve, et liv hvor smertefulle og negative sider byr på erfaringer til læring, utvikling og vekst, et liv som alt i alt kan oppsummeres med et positivt livsresultat.

Vi tror på at mennesker prinsipielt er friske, i utvikling, lærende og skapende vesen.
Individer som i utgangspunktet har alle muligheter til å forstå seg selv, utvikle og endre egne identitetskonsepter, indre holdninger og innstillinger, egne atferdsmønstre på en selvbestemt måte.

Ålreits Identitetsakademiet er basert på menneskesynet:
Jeg er ålreit – Du er ålreit – Vi er ålreit

Gjennom individuell veiledning og samtaler, seminarer og utdanning lærer du ved hjelp av hensiktsmessige metoder og coaching å leve et lykkelig og meningsfullt liv preget av fremgang.

Vi er der for deg

Vi utfordrer deg

Vi støtter deg

Vi hjelper deg

 

Vi tror på deg og ditt iboende potensial.
Du har lov til å utvikle den beste utgaven av deg selv.
Du har fortjent å leve et godt liv.
Du er unik og en verdifull del av samfunnet.