Identitetsakademiet Seminarer

I løpet av 2019 vil vi tilby en rekke seminarer i Identitetsakademiet, i Vikebygd og Bergen.

Seminarene har ulik lengde og ulik pris

De har vekslende tema:

Heltens reise – samling av ressurser og energi, oppvurdering og nyttiggjøring av oppsamlet erfaring og kompetanse, kontakt med livsoppgave og verdier.

PowerRelax -frigjøring av potensial og ressurser gjennom avspenning og meditasjon, mindfulness, kraft og glede

Unik JEG – verdien av ulikhet, utforsking av sansepreferanser, indre programmer og personlige kvaliteter

Klar og tydelig JEG – å skape resonans mellom deg og omgivelsene, etablere respektfull og effektiv kommunikasjon med deg selv og andre, vise hvem du er og hva du står for, sette tydelige grenser

Bygging av identitet, styrkt selvbilde og selvfølelse er en rød tråd gjennom alle seminarene.

Seminarene er åpne for alle. Det kreves ingen forkunnskaper.