Test: Tar jeg på meg for mye ansvar?

Denne korte testen kan vise deg hvor mye ansvar du påtar deg i ditt liv, og om det i sum er for mye. Svar spontant og noter tallet for den kategorien som ligger nærmest din situasjon, slik du opplever det.

aldri = 1; sjelden = 2; iblant = 3; ofte = 4; nesten alltid = 5; alltid = 6

 

Når alle sniker seg unna, stiller jeg opp.

 

På jobb kan alle stole på meg.

 

Jeg sørger for at alle har det bra i min familie.

 

Jeg blir glad når andre verdsetter den innsatsen jeg gjør.

 

Jeg hjelper med glede.

 

Jeg har behov for å vise omsorg for andre.

 

Jeg er ikke tilfreds med mindre jeg har gjort mitt beste.

 

Jeg glemmer mine egne behov.

 

 

Hvis du oppnår en poengsum mellom 32 og 39, bør varsellampene begynne å blinke.

Skårer du over 40, tar du på deg for mye ansvar.