Bedriftsinterne kurs

Ålreit Institutt tilbyr en hel rekke kurs for både privatpersoner og bedrifter.

Programmet spenner fra kurs med workshopkarakter som varer fra to timer til en halv dag, til modulbaserte kurs med inntil fem moduler.

Kursene for privatpersoner er åpne og har som regel fokus på selvutvikling. Innholdet kan være SMARTE mål og mestring, mental trening, tankens kraft, energiarbeid, kommunikasjon og konflikthåndtering, rolle og identitet, selvfølelse og tro på deg selv, tankefeltterapi og mye mer.

Uansett hvilket kurs du bestemmer deg for, så vil du få tilgang til verktøy som hjelper deg å bli den beste utgaven av deg selv.

Kursene for bedrifter kan være åpne eller bedriftsinterne kurs.

De åpne, NLP-baserte kursene vil være en del av vårt faste program. Innholdet kan være teamroller, lederroller og ledelse, motivasjon og mestring, løsningsfokus og krise som mulighet, konflikthåndtering, bare for å nevne noe.

Bedriftsinterne kurs skreddersyr vi etter bedriftens ønsker og behov. Aktuelle tema kan f.eks. være:

Under bedridftskursene legger vi stor vekt på at kurset skal ha nytteverdi. Innholdet på kurset skal kunne overføres til den daglige virksomheten i bedriften og skal vise igjen i arbeidsmiljø, tilfredshet, måloppnåelse og resultat.

Felles for alle våre kurs er at de

Frigjør potensial