Certified Coach/trinn 3 coachingutdanning

Integrativ Coaching / Lederutvikling og coachende lederstil. Bli en inspirasjon for andre. Coachingutdanning fra øverste hylle.

Vi coacher profesjonelt og utdanner profesjonelle coacher og coachende ledere.

Vi stiller vår erfaring, vår spisskompetanse og våre framtidsvisjoner til disposisjon.

Vårt mål er nyutdannede coacher som er blant de beste på markedet.

Coacher som er empatiske, inspirerende, kompetente, fleksible, kreative og løsningsorienterte.

Ledere som bygger på en forståelse av Human Ressource (HR) i rammen av lærende organisasjoner.

Ledere som definerer utvikling av potensialet som ligger i medarbeiderne som en del av sine oppgaver.

”Integrativ Coaching” er trinn 3 i Ålreit Institutts coachingutdanning.

NLP-utdanningen på trinn 1 og 2 gir mulighet til personlig utvikling og formidling av kunnskaper og verktøy innen kommunikasjon og ledelse. Du tilegner deg ferdigheter for å gjennomføre forandringsprosesser innen livscoaching.

På trinn 3 er fokus coachingstrukturer i profesjonell kontekst. Vi støtter deg i å utvikle din profesjonelle coachrolle. Innhold og hovedvekt ligger her på fagfeltet leder-, team- og konfliktcoaching for næringslivet. Les mer om innhold og fagplan i studieplanen.

Integrativ Coaching er et omfattende og optimalt verktøy for livs- og næringslivcoaching.

Det finnes mange forskjellige modeller i coaching, og det finnes mange ulike coachingskoler.
ÅLREITS unike utdanningsprogram ”Integrativ Coaching” er utviklet av oss og basert på NLP som metodikk for kommunikasjon og adferdsendring  – ved hjelp av språk, strategier, verdier og mål.
I tillegg underviser vi andre viktige og effektive coachingteknikker og framgangsmåter.

Vi tar bl.a. opp kraftfulle spørreteknikker, relevant stoff fra skjæringspunktet mellom coaching og psykologi og læring i organisasjoner. Samtidig formidler og fremmer vi en systemisk tenke- og handlemåte.
Systemisk tenking går blant annet ut på å forstå dynamikken i et system. Dette er viktig både for helhetlig livscoaching og for å forstå kompleksitet og dynamikk i organisasjoner/businesscoaching i en verden i rask forandring.

En coachingutdanning hos Ålreit Institutt gir deg faglig trygghet på flere måter:

Kvalitetssikring er viktig – derfor velg riktig!

Ålreit Institutt jobber for kvalitetssikring og bidrar aktivt til å høyne seriøsiteten og kvaliteten i bransjen.

Coaching er et eget fagområde som etter vår erfaring krever en kvalitetssikret utdanning, engasjement, fleksibilitet og mye mentorert trening.
Vår 3-trinns utdanning retter seg etter kravene i ”Norsk Bransjestandard for Coaching” som er utarbeidet av Den Norske CoachForening.

Ålreit Institutt drives av profesjonelle coacher og trenere som i tillegg til nasjonal anerkjennelse som ”DNCF-godkjent coachingskole” også har andre internasjonalt godkjente sertifiseringer og godkjenninger. Ålreit Institutt er “Member Academy of the European Coaching Association“, og din Ålreit-eksamen kan gi deg coachlisens hos European Coaching Association. ECA er et stort nettverk av internationalt agerende, profesjonelle coacher. Medlemskap i denne interesseorganisasjonen gir deg ikke kun tilknytning, men også helt spesielle muligheter for markedsføring, eller muligheter når du søker om jobb som coach/coachende leder i konserner som arbeider på internasjonalt nivå.

Jutta S. Hovda er visepresident European Coaching Association i Norge.

Hvem tar vår coachingutdanning?

Studiet er åpent for alle. Vi tilbyr gratis “karrierecoaching” for å klarlegge nytteverdien av en coachingutdanning for deg, og vi lager en personlig studieplan sammen med deg.

Utdanningen passer utmerket for coacher og fremtidige coacher i egen virksomhet eller i bedrifter. Like godt passer den for ledere som ønsker å utvikle en coachende lederstil og bedriftens HR-potensial.

Tidligere studenter har svært variert bakgrunn: ledere, personalansvarlige, selvstendig næringsdrivende, selgere, lærere, leger, psykologer, psykoterapeuter, veiledere, alternative terapeuter, kundebehandlere, folk under omskolering og mennesker som ønsker å utvikle seg selv.

Opptakskrav og sertifisering:

Studiet ”Integrativ Coaching” er åpent for alle med annet tidligere relevant studium, yrkesutdanning eller videreutdanning.

Ønsker du sertifisering som coach, må du dokumentere et godkjent sertifikat som NLP MasterPractitioner.

Integrativ Coaching:
5 moduler undervisningstid à 3 dager. Coachingutdanningen hos Ålreit Institutt avsluttes med intern eksamen og kursbevis som dokumenterer bestått eksamen:

”Integrativ Coaching kvalifiserer til profesjonell Life- and Businesscoaching”.

Sertifisert Coach:
Hvis du kan dokumentere at du har gått gjennom hele 3-trinns utdanningen med bestått eksamen, og oppfyller de andre kravene i Norsk Bransjestandard for Coaching, bl.a. 125 timer mentorert praksis, kan vi anbefale deg til en ekstern eksamen i regi av DNCF som leder deg til tittelen ”Sertifisert Coach”.

Kravene beskrives i studieplanen.

 

Pris:

32.500,00 kr

Mentorpakke: 18.000,00

 

Her kan du se hva tidligere elever mener om vår utdanning i NLP og coaching:

Hva sier våre kunder?