NLP Business & Leadership

NLP Business & Leadership – NLP-basert lederutvikling og coachende lederskap

NLP Leadership Practitioner – oppstart i Stavanger 17.2.21

Få tilgang til kraftfulle verktøy og metoder for personlig vekst, selvledelse, prestasjonsledelse, kommunikasjon og lederskap.

Hvordan kan vi best utvikle bedriftens menneskelige ressurser til et konkurransefortrinn? Å finne gode svar på det spørsmålet er en viktig del av oppgavene til dagens ledere.

Videreutdanning og personlig utvikling er i økende grad et virkemiddel bedrifter bruker i sin strategiske personalpolitikk for å bli mer attraktiv som arbeidsgiver og knytte medarbeidere fastere til bedriften.

Å kunne kartlegge og benytte seg av andres tenke- og handlemønster er en avgjørende ferdighet for alle med personalansvar, og denne ferdigheten brukes med stor effekt bl.a. ved ansettelse/intervju, medarbeidersamtaler, konfliktløsning, teamutvikling og samarbeid.

Ålreit Institutt vil være en engasjert samarbeidspartner i å utvikle kompetanse innen kommunikasjon, utvikling av prestasjoner, medarbeider- og lederutvikling.

Våre NLP-baserte leder- og coachingutdanninger kjøres modulbasert som åpne kurs, men kan også tilbys som bedriftsinterne spesialopplegg.

Du får:

En utdanning i coachende lederskap og NLP-leadership

* gir deg som leder et faglig og personlig løft, ny inspirasjon og motivasjon

* skaper en arena både for utviklingsprosesser, for deg personlig og for bedriften

* formidler praktiske og effektfulle verktøy og metoder for selvledelse og grunnleggende medarbeider-, team- og ledercoaching

* effektive spørreteknikker og språkmønstre for hvordan du kan kommunisere bedre med deg selv og andre

* verktøy for å bygge en solid prestasjonskultur i team og organisasjon.

Hvilke fordeler har studiet for deg og din bedrift?

Coaching som kommunikasjonsform og effektivt NLP verktøy hjelper ledere og medarbeidere til å lykkes.
* Du får høy personlig kompetanse og verdifulle verktøy for ditt fremtidige arbeid med mennesker.

* Du utvikler målrettet dine evner og ferdigheter til å lede deg selv og andre.

* Du får effektive verktøy til profesjonell kommunikasjon, konflikthåndtering, teamutvikling, motivasjon, kreativitet og nye forandringsstrategier.

* Du fremmer effektivt og målorientert de beste potensialer, ressurser og talenter som ligger i andre.

* Du gjennomfører profesjonelle medarbeidersamtaler, motiverer andre til å lykkes og oppnå ønskede resultater.

* Du bidrar til å identifisere forbedringspotensial, sette mål, utvikle kreative omsetningsstrategier og utføre positive endringer for enkeltpersoner eller bedrift

Hvorfor velge NLP som metodikk?

NLP er et løsningsorientert verdisystem som fokuserer på prosesser og resultater i stedet for på årsaker.

NLP er et kraftfullt og effektivt verktøy for å frigjøre ressurser som øker din og dine medarbeiders eller bedriftens suksess.

NLP skaper enormt raskt et positivt klima, effektiviserer informasjonsutvikling, innhenting og formidling av informasjon, analyse og målrettet atferdsendring.

NLP som metodikk og kommunikasjonspsykologi gir mange impulser fra mange ulike fagfelt til å gjøre læring lettere, mer helhetlig og effektiv.

NLP fokuserer på ressurser og potensial som kan frigjøres, skaper fleksibilitet, åpner opp for nye perspektiver, kreative individuelle løsninger, personlig vekst og mestringstro, i stedet for å ha fokus på mangler eller problemtenking. Særlig i tider med motgang og nedgang er dette noe som skaper rom for nye, kreative løsninger.

Oversikt over hele 3-trinns utdanningen, som retter seg etter kravene i Norsk bransjestandard for coaching (DNCF):

1. sertifisert NLP Leadership Practitoner (5×3 dager) ABNLP*

2. sertifisert NLP Leadership Master Practitioner (5×3 dager) ABNLP*

3. Business Coaching (4×3 dager)*

Deltakerne vil få diplom for fullført utdanning i Coachende Lederskap og Business Coaching. *

Diplomet åpner opp for lisens og medlemskap i European Coaching Association (ECA) og sertifisering som DNCF-sertifisert coach.

TRINN 1: NLP LEADERSHIP PRACTITIONER

Målgruppe:

Ledere og førstegangsledere, nøkkelpersonell, personalansvarlige, team- og prosjektledere, konsulenter og bedriftsrådgivere, selgere og selvstendig næringsdrivende som vil

* utvide kompetanse innen verdibasert, løsnings- og ressursfokusert ledelse/relasjonsledelse

* bruke effektive coachingverktøy og utvikle en coachende lederstil* utvide egne og bedriftens perspektiver for å se nye muligheter i et usikkert marked* bli coach, enten internt i bedriften eller i selvstendig virksomhet

Pris: kr. 37 000,00

Studieforløpet omfatter 120 timer fordelt på 5 moduler à 3 dager pluss 1 sertifiseringsdag 

Pris: kr. 37 000,00

Sted: Stavanger

Datoer:

17.-19.2.2021

24.-26.3.2021

21.-23.4.2021

26.-28.5.2021

9.-11.6.2021

Fra 1. modul vil deltakerne få verktøy til å integrere i arbeidshverdagen, og hver ny modul vil starte med refleksjon av hvordan denne integreringen har gått, hva som har vært vellykket, og hvilken effekt det har gitt.

NLP Leadership Practitioner er en avsluttet utdanning som leder til et sertifikat NLP Leadership Practitioner, ABNLP. Deltakerne vil i tillegg få diplom for fullført utdanning i coachende lederskap.

Oversikt over 5 moduler à 3 dager:

1. Innføring: NLP og coaching/coachende lederstil og verdibasert, løsnings- og ressursfokusert ledelse; tillit og relasjonsbygging, skape arbeidsallianse, struktur og metodikk i målrettet coachende samtaler.

2. Status/refleksjon. Verdicoaching og implementering i målrettet coachende medarbeider- og teamutviklingsprosesser. Lederrolle, ressursankring og tilstandsstyring.

3. Status/refleksjon. Coachingprosesser for å utvikle et teams 5 nøkkelkvaliteter; tilbakemeldingskultur.

4. Status/refleksjon. Reframing, mestre konflikter, håndtering av kritikk. Coachingstrukturer og metodisk verktøy.

5. Status/refleksjon. Gruppedynamikk, systemforståelse og systemisk coaching.Meta-Coaching, mentoring, gjøre hverandre best.

En dag separat til sertifisering, refleksjon og debriefing.

 

Utdanningene oppfyller nasjonale og internasjonale standarder for NLP og coaching. Varighet og innhold retter seg etter kravene i Norsk Bransjestandard for Coaching og kravene fra American Board of NLP. Sertifisering: ABNLP og DNCF.

Verktøy i tillegg til NLP-metodikk: JTI-personlighetstest/MBTI typeindikator, Ledertype, Teamkompass, Teamroller

 

Her kan du se hva tidligere elever mener om vår utdanning i NLP og coaching:

Hva sier våre kunder?