Veien videre – vårens utdanningskalender NLP og coaching

Veien videre – vårens utdanningskalender NLP og coaching

Vår utdanningskalender NLP og coaching for vårsemesteret 2021 er nå ute.

Tidene er fortsatt usikre og preget av lite stabilitet. Det er blitt mye vanskeligere å planlegge.
Likevel gjelder det å se framover, og være så fleksibel som mulig.

For det er viktigere enn noen gang å investere i seg selv og bygge ut evner og ferdigheter for å takle endring og vansker best mulig.
Vi er nå inne i en tid hvor sikkert de fleste av oss setter pris på de mulighetene for kontakt digitalisering gir oss. Vi er tvunget til å holde avstand, og da er det godt å kunne holde kontakt med bilde og lyd via nett.
Virtuelle møter og nettbasert undervisning og trening mangler imidlertid en viktig dimensjon. Derfor er etter vår mening digitale løsninger for relasjoner mellom mennesker kanskje bra og nødvendige, men de erstatter aldri personlig kontakt og fysisk nærvær.

Derfor legger vi opp til en fleksibel løsning for våre utdanninger, med undervisning med frammøte når dette er forsvarlig og mulig, og med nettbasert undervisning og øving pluss tilgang til videoer med demonstrasjoner av verktøy når det er påkrevd («blended learning»).

Denne kombinasjonen gjør at vi kan gå vårsemesteret i møte med tillit og optimisme.

Du finner den nye utdanningskalenderen her:

Utdanningskalender NLP og coaching

Veien videre: Vi er også overbevist om at den aktuelle krisen vil gå over, og at vi igjen – forhåpentligvis snart – vil kunne møtes normalt, både en til en og i grupper.
Derfor setter vi opp undervisningsprogram til våren følgende steder:

Bergen
NLP Practitioner / trinn I coachutdanning
Oppstart 19. februar 2021

Stavanger
NLP Leadership Practitioner / trinn I coachutdanning
Oppstart 11. september 2020

Sjekk ut vår utdanningskalender NLP og coaching. Gjør deg klar for tiden etter krisen. Hold motet og håpet oppe. Legg planer og utvikle strategier.
Sørg i mellomtiden for å holde avstand og holde deg frisk.

 

Vår samarbeidspartner i Stavanger er Elisabeth Wetteland. Se hennes profil her: Elisabeth Wetteland.

Våre utdanninger i NLP og coaching er godkjente av ABNLP, DVNLP, European Coaching Association og DNCF.