NLP Business & Leadership

NLP Business & Leadership – NLP-basert lederutvikling og coachende lederskap NLP Leadership Practitioner – oppstart i Stavanger 17.2.21 Få tilgang til kraftfulle verktøy og metoder for personlig vekst, selvledelse, prestasjonsledelse, kommunikasjon og lederskap. Hvordan kan vi best utvikle bedriftens menneskelige ressurser til et konkurransefortrinn? Å finne gode svar på det spørsmålet er en viktig del […]